Logo denoordwijker.nl
De burgemeester corrigeerde de raad. | Foto: WS.
De burgemeester corrigeerde de raad. | Foto: WS.
Politiek

Raadsvergadering in afwachting presentatie van coalitieakkoord

  Politiek

Hoewel er een akkoord werd bereikt, bleef tijdens de raadsvergadering de presentatie van een nieuw college voorlopig nog achterwege. Dat krijgt, zoals formateur Ter Hark liet weten, nu zijn beslag in de vergadering van 5 juli. Om vooral nog de overige partijen de gelegenheid te geven zo nodig aanvullingen op het bestaande akkoord te leveren.

Belangrijk onderwerp bleek nu het raadsvoorstel Boek Grondbedrijf. Dat leverde overigens nauwelijks politieke discussie tussen de partijen onderling op. Van de kant van GroenLinks werd wel opnieuw de kwalificaties van warme en koude grond ter discussie gebracht. Louis Koppel wil afspraken die er met de Provincie zouden zijn, eerst boven tafel. Daarbij herhaalde zijn aloude standpunt van het volledig willen bebouwen van Bronsgeest.

Daarbij kreeg hij openlijk steun van D66. Woordvoerder Kramer had geen bezwaar tegen het toekennen van de kwalificatie ‘warme grond’ aan de Achterweg maar wilde Bronsgeest als totaal met de term ‘warme grond’ kwalificeren. Jaap de Moor ( Bruisend) bleek zich te ergeren aan het belangrijk maken van de Provincie bij de bouwplannen. Richting GroenLinks verduidelijkte hij: “We lopen niet aan de leiband van de Provincie. We staan niet onder toezicht, niet onder curatelen en we mogen en kunnen ons eigen beleid maken.”

Warme grond

In zijn antwoorden benadrukte wethouder Roberto ter Hark: “De term ‘warme grond’ heeft niets te maken met de gesprekken die we met Provincie voeren. Maar vloeit voort uit hele andere zaken zoals het door de gemeenteraad vastgestelde beleid tot toepassing Voorkeursrecht Gemeenten, die het eerste recht van koop garanderen.” 

Hij wees er richting GroenLinks vervolgens fijntjes op dat over de Achterweg een uitgebreide memo werd verstuur waarin al antwoorden werden geformuleerd op de vragen die de partij steeds opnieuw stelt. Hij benadrukte ook dat het provinciaal en regionaal beleid aanstuurt op de verstedelingsas Leiden, Katwijk, Noordwijk. Waar volgens de wethouder bebouwen van de Achterweg veel beter in past dan het bebouwen van Bronsgeest. Dit en andere argumenten waren voor de accountant voldoende om zijn goedkeuring te geven om de Achterweg te betitelen als warme grond en dit in Boek Grondbedrijf op te nemen. De suggestie dat ook het tweede stuk van Bronsgeest als ‘warme grond’ in de boeken moet, wees hij nadrukkelijk af. Ter Hark: “Er loopt voor Bronsgeest momenteel een bestemmingsplan procedure. De bestemming van het door Groen Links bedoelde deel is op dit moment Bollengrond. Als we hiervoor een nieuwe bestemmingsplanprocedure starten dan komt een snelle realisatie van onze huidige bouwplannen in Bronsgeest op de tocht te staan.” 

Streng

Voorzitter Verkleij wees naar aanleiding van pogingen om met de wethouder in debat te gaan de raad er nog even op dat dit niet aan de orde kon zijn. Heel streng liet zij weten: “We gaan hier niet de commissievergadering nog eens over doen. In de raadsvergadering debatteert u over politieke standpunten met uw politieke collega’s en niet meer met het college.” 

De wethouder bleek uiteindelijk de vertegenwoordigers van PvdA, Gl en D66 niet en de andere partijen wel te hebben kunnen overtuigen, zodat het raadsvoorstel Boek Grondbedrijf in grote meerderheid werd aangenomen.

Meer berichten