Guusje, Sarita, Line en Mare presenteerden hun project over inbraakpreventie voor de burgemeester, handhavers en de politie.
Guusje, Sarita, Line en Mare presenteerden hun project over inbraakpreventie voor de burgemeester, handhavers en de politie. Foto: Ina Verblaauw

Scholieren presenteren project inbraakpreventie

Algemeen

Op het Northgo College wordt het vak PGP (Praktijk Gericht Programma) onderwezen. Een onderdeel was dat de politie enige tijd geleden een voordracht heeft gehouden over inbraakpreventie met als taak aan de leerlingen van 4 Havo een campagne te verzinnen om inbraken tegen te gaan in de donkere dagen en de vakantieperiodes.

Door Ina Verblaauw

Vier meiden: Guusje, Sarita, Line en Mare namen deze uitdaging aan en mochten op 24 april hun eindresultaat op school presenteren aan burgemeester Wendy Verkleij, politie en handhavers van de gemeente Noordwijk. 

Om en om vertelden ze over hun plan van aanpak. Ze hebben diverse interviews afgenomen met mensen bij wie in de woning was ingebroken en allerlei ideeën uitgewerkt. Uiteindelijk werden ze geïnspireerd door de actie voor fietsers: “zet je licht aan”. Het idee kreeg hierdoor vaste lijnen; het ontwerpen van een sjabloon om mensen te waarschuwen voor inbraken in en om het huis. Bij de gemeente Noordwijk hebben ze toestemming gevraagd en gekregen om deze sjablonen op de straat te spuiten bij woonwijken om de inwoners er nogmaals op te attenderen.

Na de presentatie en onthulling van het sjabloon, sprak de burgemeester de meiden toe. “Ik ben onder de indruk van jullie bewustwording van het inbraakgevaar, gezien jullie leeftijd. Het is goed om te beseffen hoe het gevaar op de loer ligt”. 

Daarna ging het gezelschap naar buiten om de eerste sjabloon met oranje verf op de straat te spuiten. Vervolgens gingen de leerlingen met de politie naar Noordwijk Binnen om daar op drukke punten eveneens de sjablonen op de straat te spuiten.

Uit de krant