Deze twaalf dorpgenoten ontvingen een koninklijke onderscheiding.
Deze twaalf dorpgenoten ontvingen een koninklijke onderscheiding. Foto: Ina Verblaauw

Milde lintjesregen in de Oude Jeroenskerk

Algemeen

In een overvolle Jeroenskerk was in het middenpad de oranje loper uitgelegd voor de twaalf hoofdpersonen van de ochtend, die daarna plaatsnamen op de twaalf stoelen op het podium. Zij ontvingen uit handen van Burgemeester Wendy Verkleij, namens Koning Willem Alexander, de versierselen uitgereikt die horen bij de Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Door Ina Verblaauw

In haar openingstoespraaktoespraak klonk door hoezeer zij bewondering heeft voor mensen die ‘vanzelfsprekend iets voor de gemeenschap iets doen, terwijl dat helemaal niet zo vanzelf is. Uw inzet voor de gemeenschap is enorm; u geeft kleur aan het leven van anderen’. 

Ook sprak zij haar waardering uit voor de fantasie van de omgeving om de mensen zonder argwaan naar het gemeentehuis te lokken. Daarna volgde de uitreiking waarbij voor iedereen een persoonlijk woordje was met een grapje of een kwinkslag. 

Koos Barnhoorn, geboren in 1960, heeft een lange staat van dienst binnen verschillende organisaties. Hij was actief binnen de Gereformeerde Jongeren Vereniging te Noordwijk en later als penningmeester bij verschillende stichtingen gericht op zorg en wonen. Zijn rol was cruciaal in de transformatie van verzorgingstehuis Groot Hoogwaak naar een modern woonzorgcentrum. Daarnaast bekleedde hij functies binnen sport- en cultuurevenementen.

Jaap Beunder, eveneens geboren in 1960, heeft zich jarenlang ingezet voor de voetbalvereniging Sint Bavo en later voor de Voedselbank Noordwijkerhout. Zijn bijdragen reiken van het organiseren van jeugdactiviteiten tot het bevorderen van regionale samenwerking tussen voedselbanken. Daarnaast was hij betrokken bij lokale politieke activiteiten.

Rob Choufoer, geboren in 1957, is al vele jaren actief als mantelzorger en vrijwilliger bij diverse lokale initiatieven zoals het woonzorgcentrum Groot Hoogwaak en milieuorganisaties. Zijn werkzaamheden variëren van het besturen van een rolstoelbus tot het coördineren van zwerfafvalprojecten in de regio.

Huub Duivenvoorde, die sinds 1995 vrijwillig betrokken is bij verschillende sport- en gemeenschapsactiviteiten, heeft onder meer geholpen bij de Carnavalsvereniging CV De Vikings en de organisatie van de Avondvierdaagse. Zijn veelzijdige inzet ondersteunt talrijke lokale evenementen en bijeenkomsten.

Willeke Duivenvoorden-Van den Berg, actief sinds 1982, speelt een belangrijke rol in de Parochie Sint Maarten en was betrokken bij verschillende lokale verenigingen. Haar vrijwilligerswerk strekt zich uit van kerkelijke activiteiten tot zorgtaken, waarbij zij een essentiële ondersteuning biedt aan haar gemeenschap.

Wilma Gudmundsson heeft sinds 2000 een significante bijdrage geleverd aan de lokale omroep ‘Bo’ en was betrokken bij verscheidene culturele programma’s. Haar werk als presentatrice en verslaggever heeft een belangrijk platform geboden voor lokale nieuwsvoorziening en culturele uitwisseling.

Deze voorbeelden van vrijwilligerswerk tonen de diversiteit en diepgang van burgerparticipatie in Noordwijkerhout en Noordwijk. De vrijwilligers dragen bij aan het welzijn en de sociale cohesie binnen de gemeenschap, waarbij hun onvermoeibare inzet en toewijding van onschatbare waarde zijn.

Ter afsluiting werd het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus werd gezonden met zang van Sophie Warmerdam. Na het nemen van de groepsfoto buiten was er gelegenheid voor de felicitaties met een bijbehorend oranjebittertje.

Uit de krant