Politieke lekken en weglopende partijen zijn een nieuwe fase in het dossier TuineXtra.  | Foto: Cor de Mooy
Politieke lekken en weglopende partijen zijn een nieuwe fase in het dossier TuineXtra. | Foto: Cor de Mooy

Geplande aankoop TuineXtra van de baan door truc?

Algemeen

Afgelopen weken werd er in de Noordwijkse politiek een schimmenspel opgevoerd. Ingeleid met twee geheime vergaderingen en uiteindelijk gevolgd door politieke commotie en vooral nog steeds onduidelijkheid.

Commotie omdat, ondanks de geheimhoudingsplicht, er toch zaken naar buiten werden gebracht. In diverse persberichten werd, zonder de bron te publiceren, melding gemaakt van politieke een-tweetjes en van wetenswaardigheden die alleen bij raadsleden bekend konden zijn. Op de gemeentelijke website werd een bericht geplaatst dat de gemeente Noordwijk had afgezien van het idee om het perceel van TuineXtra aan de Van Berckelweg aan te kopen.

Mogelijkheden

Aanvankelijk zag het college van burgemeester en wethouders mogelijkheden. Onder andere voor een transferium en voorzieningen ten behoeve van de toekomstige aardwarmtewinning. Men dacht zakelijk en adequaat te reageren door daar het Voorkeursrecht Gemeenten op toe te passen. Dat betekent dat bij mogelijke verkoop het betreffende perceel eerst aan de gemeente zou moeten worden aangeboden. De te betalen prijs zou moeten worden overeengekomen na deskundige taxatie. Daarbij zouden beide partijen via een eigen taxateurs de waarde laten bepalen. Zo nodig met behulp van een derde, onafhankelijke, deskundige. Maar het college moest vooraf wel de goedkeuring van de gemeenteraad hebben.

De eerste vergadering stond pas voor 25 april geagendeerd. Er kwam daarom een extra, als geheim aangekondigde, vergadering op donderdag 28 maart. Daar werd kennelijk niet bereikt wat men voor ogen had. Op 2 april volgde er opnieuw een geheime vergadering waarvan alleen bekend werd gemaakt dat deze werd uitgeschreven op verzoek van VVD, CDA en GroenLinks. Wat er op die avond besproken zou worden was opnieuw gelabeld als ‘geheim’.

Er vanaf zien

Vorige week publiceerde de gemeente op de website dat men er vanaf zag om een bod op TuinExtra uit te brengen. Letterlijk in het bericht: ‘Na tijdelijke vestiging door het college en doorgeleiding naar de raad ter bevestiging daarvan is afgezien van het verder gebruiken van het instrument voorkeursrecht gemeenten en is het raadsvoorstel niet geagendeerd. Hierdoor gaat de gemeente niet verder in onderhandeling met de eigenaren. Zij zijn vandaag per brief op de hoogte gebracht.’

De conclusie na de berichtgeving kon alleen maar zijn dat de gemeenteraad niet akkoord kon gaan met het plan van het college om dit perceel te verwerven. Wat er precies te bespreken was, bleef onbekend omdat dit wederom viel onder de geheimhouding die door de agendacommissie van de gemeenteraad aan de vergadering was gegeven. Daarom werd daar niets over gepubliceerd en waren pers en andere belangstellenden daar niet welkom.

Weggelopen

Direct na de bijeenkomst van 2 april verscheen er echter in het Leidsch Dagblad een artikel waarin werd vermeld dat er raadsleden boos uit de geheime raadsvergadering waren gelopen. Daarop werden via diverse media verschillende details gepubliceerd. Zo zouden D66, PvdA, Lijst Salman en MetLef de partijen zijn die de vergadering verlieten. Daardoor ontstond er een ondertal aan vergaderdeelnemers en konden er geen beslissingen worden genomen. 

Een politieke truc die het college van B&W kennelijk tot haar beslissing dwong. Openlijke reacties bleven uit omdat er formeel eerst moet worden besloten dat de geheimhouding hierover kan worden opgeheven.

Geen antwoorden

Vanuit het college weigerde men dus, zoals te verwachten, om de prangende vragen te beantwoorden. Vanuit de politieke partijen kwam niet meer dan al eerder bekend was met wel de toevoeging: ‘je hebt het niet van mij’.

De speculatie, dat de strijd ging over een acceptabele hoogte van het beschikbaar te stellen krediet, lijkt wel de werkelijkheid. De raadsvergadering van 25 april is mogelijk het moment waarop er door de burgemeester meer duidelijkheid kan en mag worden gegeven.

Uit de krant