Logo denoordwijker.nl
De politiek keert op zijn schreden terug en overweegt terugkeer naar een voormalig  vergadermodel
De politiek keert op zijn schreden terug en overweegt terugkeer naar een voormalig vergadermodel

Commissies keren terug op politieke kalender

  Politiek

Al enkele jaren is er grote ontevredenheid, op verschillende niveaus, over de manier van vergaderen door de Noordwijkse politiek. In de praktijk blijkt maar al te duidelijk dat bij belangrijke politieke onderwerpen er geen ruimte wordt geboden aan de bijbehorende vaak noodzakelijke politieke discussies. Het heeft even geduurd maar men lijkt nu toch bereid om de klok terug te draaien.

Na de fusie moest het aanvankelijk allemaal anders. Er werd een eigentijdse vergaderwijze gelanceerd. Maar al snel bleek dat er aan het politieke proces teveel beperkingen werden opgelegd.

Een idealistische keuze om zogenaamd naar de burgers toe te gaan bleek al gauw zeer onpraktisch te zijn. Zogenaamde Ronde Tafel Gesprekken zoals die op de Willem van den Bergh, het Trefpunt en Hotel van der Geest in 2019, bleken niet aan de doelstelling te kunnen voldoen. Maar snel terug gaan naar de oude werkwijze bleek niet te kunnen.

Andere aanpak

Covid-19 dwong dit jaar al tot een digitale aanpak . En is er het voorstel om in de toekomst het weer anders te gaan doen. Tot veler opluchting zal de politieke besluitvorming in Noordwijk weer gaan plaats vinden tijdens bijeenkomsten waarbij een fatsoenlijk politiek debat weer mogelijk is. En de ooit door fusiewerkgroepen bedachte werkwijze zal dan weer tot het verleden behoren. Inmiddels wil men de huidige RTG’s omzetten naar thematisch ingerichte commissies met vaste voorzitters. De 4 themacommissies zijn Bestuur, Middelen & Economie, Welzijn en Ruimte.

Deze week ging de gemeenteraad volledig akkoord met een pilot waarmee men in feite dus terug gaat naar de tijd van commissievergadering. Het voorstel is dat er over politiek onderwerpen straks driemaal wordt gesproken. Er blijft ruimte voor een eerste presentatie met beeldvorming en overleg met belanghebbenden. Vervolgens kan er een politiek debat plaats vinden tijdens de bedoelde commissie vergadering. En tot slot is er de besluitvormende fase tijdens de beslissende gemeenteraadsvergadering.

Met deze aangepaste manier van politiek bedrijven krijgen naast de commissieleden ook de nieuwkomers in de politiek weer ruimte om zich het proces eigen te maken.

Heel voorzichtig zal in 2021 worden geprobeerd om het digitale vergaderen te beperken en ruimte te vinden voor een fysieke ontmoeting. Er komt echter geen extra geld voor en dus moet allemaal worden gerealiseerd binnen de bestaande budgetten.

Meer berichten