Logo denoordwijker.nl
<p>Aad van Ruiten. |</p>

Aad van Ruiten. |

(Foto: Caroline Spaans)
Bollenpraat

Leiders

  Column

Terwijl ik mijn verhaaltje schrijf, zijn de meeste tractoren al weer op weg naar huis. De boeren protesteren tegen een beleidsvoornemen wat onze leiders in de politiek willen gaan uitvoeren. Die hebben enige jaren geleden ruimhartig de plekken aangewezen waar de natuur tot het uiterste beschermd moet worden: Natura 2000 geheten. Andere leiders, in Brussel, waren daar zeer tevreden over.

De normen voor de belasting van, onder andere, stikstof in die gebieden zijn heel streng. Bijna niet te handhaven. De rechter heeft nu gezegd dat onze leiders maatregelen moeten gaan nemen. Tijd voor actie. Allereerst komen de boeren aan de beurt. Die hebben de hoogste uitstootcijfers. Hen wordt een worst van 25 miljard voorgehouden. Dat lijkt heel veel, maar als je ziet hoelang de Groningers op hun centjes moeten wachten en hoeveel er aan de strijkstok blijft hangen, is die worst allang verrot voordat de betreffende boer aan happen toe is! Wat is het standpunt van onze leiders in de politiek? Die zijn muisstil. Zij kennen het boerengezegde: als je in de stront roert, gaat het stinken. Voormannen uit de agrarische wereld weten het ook niet meer. Deze onontwarbare knoop blijft nog een tijdje meespelen. 

Hoe nu verder? De leiders van de boerenacties zijn nog maar net aan het warmlopen. De inzet van beide kanten is hoog. Een verschil van 0 tot 80%. Kom je op de helft uit, dan heeft een boer met 100 koeien veel te verliezen. Wordt vervolgd. Van een heel andere orde zijn de nieuwe leiders in onze gemeente. Vier wethouders die het nieuwe coalitieakkoord gaan uitvoeren. Recht zo die gaat lijkt een zeemansterm. Nu de koers in hoge golven nog. 

De laatste leider in mijn verhaal vierde vorige week zijn 25-jarig priesterfeest. In een volle St. Jozefkerk was pastoor Straathof het stralend middelpunt. Ook een demonstratie!

Aad van Ruiten

Meer berichten