Logo denoordwijker.nl
Foto: PR
Binder

Gezocht

  Column

Deze zeven letters roepen bij mij het beeld op van het stripfiguur Boris Boef. Met zijn kenmerkende gevangenispak en het zwarte masker. Dat beeld bleef een beetje bij me toen ik de gemeentelijke oproep in een vorige editie van De Noordwijker nader bestudeerde. Want een studie is noodzakelijk als je de oproep een beetje wil begrijpen. Er zou zowel bij de gemeente als ‘het cultuurveld’ behoefte zijn aan structureel contact. Daartoe zou een Cultuurraad de oplossing bieden. Niet zomaar een gemeentelijke adviesraad maar een orgaan dat tot doel moet hebben op basis van samenwerkingen en onafhankelijke advisering een samenhangend beleid met betrekking tot kunst en cultuur in de gemeente Noordwijk. Als ik dit lees dan zou ik denken dat er meer behoefte is aan een adviesraad om inwoners vanuit de gemeente niet met hoogdravende maar met voor iedereen begrijpelijke teksten te benaderen. Maar ik weet, dit is een zinloze strijd, zoals ik ook mijn strijd tegen het gebruik van voor de inwoners even onbegrijpelijke afkortingen al heb verloren.

Goed, dan toch de raad voor cultuur. De kennelijk ambtelijke werving houdt een mogelijke sollicitant voor dat dit geen taak is voor simpele laagopgeleide inwoners. Nee je moet kennelijk wel de universiteit met goed gevolg hebben doorlopen. Want de profielschets die bestaat uit niet minder dan elf bijzondere voorwaarden voor persoonlijke eigenschappen en ontwikkeling.

Nu weet ik toevallig heel goed waar ik over schrijf. Ik gaf als ervaringsdeskundige al eerder aan dat zo’n adviesraad wenselijk is. Maar wel met de inzet van heel simpel opererende deskundigen met ervaring met de Noordwijkse verenigingen en organisaties. Die zonder hoogdravendheid de politiek adviseren op basis van de dagelijkse gang van zaken bij die verenigingen en organisaties. Een niet eenvoudig klus, dat is zeker. Want het gaat om het juiste evenwicht te vinden in het bevoordelen van bijvoorbeeld Fanfarekorps Excelsior tegenover het Schildersfestival. 

De subsidiepotjes juist verdelen over Opera aan Zee en shantykoor Bollenhart. Zoals er bij de sport evenveel oog moet zijn voor korfbal als voor voetbal. En de juiste mensen daarvoor vinden, vraagt om een persoonlijke zoektocht naar deze personen en die ga je niet vinden met zo’n open sollicitatieprocedure. Echte lokale kanjers zul je echt persoonlijk moeten vragen. 

Nadat ik de advertentie aan een nader onderzoek onderwierp kwam de aap uit de mouw. Haha, voor de werving worden smakken geld uitgegeven door het inschakelen van zo’n geldverslindend adviesbureau met het hoofdkantoor ver van de Noordwijkse cultuur. Met zogenaamde professionals. Hihi. 

De speciaal voor Noordwijk geselecteerde adviseuse blijkt slechts ervaring te hebben opgedaan bij een erfgoedhuis, het ministerie OCW en let wel: De Rotterdamse museumwereld. Als het niet zo ernstig was zou ik nogmaals ‘hihi’ schrijven. 

Het moet toch Boris Boef geweest zijn die dit allemaal heeft bedacht.

Meer berichten