In Noordwijk wordt de roep om aardwarmte steeds luider. | Foto: archief
In Noordwijk wordt de roep om aardwarmte steeds luider. | Foto: archief

Noordwijk wil aardwarmte als alternatief voor aardgas

Algemeen

Het gaat ons mogelijk allemaal treffen. De infrastructuur rondom de elektriciteitsvoorziening blijkt in Nederland niet voldoende om de gewenste transitie van aardgas naar elektriciteit op korte termijn te realiseren. Die volledige omschakeling, die vanwege de klimaatdoelen hoog op het verlanglijstje staat van milieuorganisatie en de verschillende politieke partijen, is in Noordwijk mogelijk heel beperkt nodig. Er wordt immers al heel hard gewerkt om de aardwarmte, die onder de Noordwijkse bodem kan worden gewonnen, beschikbaar te maken voor de inwoners van Noordwijk en directe omgeving.

Netwerk niet op orde

Wethouder en portefeuillehouder Theo Alkemade (CDA) is zeer beslist als hij zegt: ‘Van het gas af gaan vereist vijf keer de vraag naar elektriciteit maar het netwerk blijkt niet op orde. Dat zorgt voor extra problemen en nu al zit met name een deel van het bedrijfsleven op slot. Vanaf 2030 zal echter de hele boel volledig op slot zitten als we niet heel snel aardwarmte weten te benutten om de groeiende vraag naar energie op te vangen.’

Alkemade gelooft echt in het succesvol exploiteren van de aardwarmte en hij zegt: ‘De bron is er plus de overeenkomst met Shell als deskundige partij, als het om de winning gaat. Vervolgens is er dan specialist Firan, een dochterbedrijf van Alliander, die het distributienet aanlegt en beheert. Als het volgens plan verloopt zouden we in 2027 de eerste gebruikers kunnen aansluiten op een lokaal aardwarmtenet.’

Warmtewet

Het is overigens nog wel even geduldig wachten op de Wet Collectieve Warmtevoorziening, die onder andere gebruikers moet beschermen tegen te hoge prijsstijgingen. De invoering van de wet werd al uitgesteld omdat lokale overheden bezwaren inbrachten tegen de gemaakte keuzes. Verwacht wordt dat er nu snel overeenstemming komt. Ook in Noordwijk wil men snel in actie komen. 

De wethouder meldt overtuigend: ‘De potentie voor exploitatie is echt groot. De woningstichtingen Stek en Padua, de diverse Verenigingen van Eigenaren van de grote appartementencomplexen, grote bedrijven zoals ESA-Estec, onze agrariërs en ook de grote hotels zijn serieus geïnteresseerd.’ Ook vanuit omliggende gemeenten is er veel interesse voor deze geothermische operatie.

De wethouder is stellig als hij zegt dat er alles aan gedaan gaat worden om vooral eigen inwoners als eerste te laten profiteren. Daartoe is het transport vanaf de bron natuurlijk heel belangrijk en dat vereist ook snelle aanleg van de nodige infrastructuur. Daarom is er in het gemeentehuis al heel hard gewerkt aan de plannen en de oplossingen. Om in samenwerking met de andere bollengemeenten, Holland Rijnland en Firan verder te gaan met de details van de tracés, het opzetten van het toekomstige warmtebedrijf en de uit te geven warmtekavels. Shell heeft voor de boorlocatie aan de Leeweg inmiddels al de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Als de omgevingsvergunning is verleend wil men direct aan de slag gaan. 

Duurzame bestemming

Het college weet zich dus al verzekerd van belangstelling vanuit organisaties en het bedrijfsleven. Directeur Stefan Stokkermans bevestigd dat bijvoorbeeld ook Grand Hotel Huis ter Duin de ambitie heeft om snel op aardwarmte over te gaan. In het historische gedeelte van het hotel, dat recent werd gerenoveerd, zijn inmiddels de nodige warmtepompen geïnstalleerd.

De directie ziet de voordelen van omschakeling naar aardwarmte als duurzame energie. Stokkermans:’ Verduurzaming is om diverse reden noodzaak. Het zou heel mooi zijn als Noordwijk binnen afzienbare tijd volledig klimaatneutraal is. Waardoor kunnen we onze badplaats op de kaart zetten als duurzame bestemming. Geloof me, de nieuwe generatie in het bedrijfsleven maar ook de particuliere gasten gaan van ons eisen dat we heel duurzaam gaan opereren.’

Uit de krant