In Noordwijk en Noordwijkerhout zijn meer huurders doorgestroomd naar andere woningen. | Foto: Getty Images
In Noordwijk en Noordwijkerhout zijn meer huurders doorgestroomd naar andere woningen. | Foto: Getty Images

Meer doorstromers en extra sociale huurwoningen

Algemeen

In 2023 heeft de gemeente Noordwijk in samenwerking met lokale woningstichtingen en huurdersbelangenorganisaties aanzienlijke vooruitgang geboekt in het verbeteren van de woonmogelijkheden en leefomgeving voor zijn inwoners. Dit is voornamelijk gerealiseerd door de inzet op doorstroming, sociale woningbouw, en duurzaamheid.

‘In samenwerking maken we op de thema’s wonen, welzijn en zorg, de energietransitie en duurzaamheid ieder jaar prestatieafspraken. En we kijken ook ieder jaar welke resultaten zijn behaald. Met deze verankering houden we elkaar scherp met de juiste focus. Ook de huurders van de woningcorporaties in Noordwijk hebben een waardevolle stem aan tafel’, zegt wethouder Martijn Kortleven van Noordwijk.

Doorstroomadviseur

Een van de hoogtepunten in 2023 was de succesvolle inzet van een doorstroomadviseur, die leidde tot een reeks verhuizingen binnen de gemeente. Dit zorgde voor meer beschikbare grotere sociale huurwoningen voor Noordwijkse gezinnen. Stek heeft bijgedragen met de oplevering van 70 nieuwe woningen in Offem, terwijl Padua 22 appartementen realiseerde op het BAVO-terrein, wat leidde tot meer doorstroming en nieuwe woonkansen.

Ook op het gebied van nieuwbouw van sociale huurwoningen boekte Noordwijk vooruitgang. De gemeente heeft vier locaties aangewezen als potentiële gebieden voor sociale woningbouw, wat in de toekomst moet resulteren in tientallen nieuwe woningen. Hieronder zijn het Gruenepad en de DPO-locatie.

Verduurzamen

Een ander belangrijk aspect is de verduurzaming van bestaande woningen. Padua en Stek zijn actief bezig met het energiezuiniger maken van hun vastgoed, waarbij de ontwikkeling van warmtenetten een speerpunt vormt. Daarnaast is de gemeente bezig met het evalueren van de parkeernormen om zo mogelijk meer ruimte vrij te maken voor de bouw van nieuwe woningen, aangezien het autobezit onder huurders lager is dan de huidige normen vereisen.

Visie

Ten slotte is de integratie van wonen, welzijn en zorg een kernonderdeel van de gemeentelijke visie, waarbij de betrokkenheid van huurders essentieel is voor het slagen van de gemaakte afspraken. Deze samenwerking zorgt ervoor dat Noordwijk zich kan blijven ontwikkelen als een gezonde en inclusieve gemeenschap waar mensen prettig kunnen wonen.


Uit de krant