Na de oproep hebben de inwoners in totaal 315 ideeën aangedragen voor 1 of meerdere bomen.
Na de oproep hebben de inwoners in totaal 315 ideeën aangedragen voor 1 of meerdere bomen. Foto: pr

Gemeente plant 800 extra bomen

Algemeen

De Gemeente Noordwijk plant de komende jaren 800 extra bomen. Begin 2024 startte dit project met een participatieproject. De gemeente nodigde inwoners uit om mee te denken over locaties voor de extra bomen. Na de oproep hebben de inwoners in totaal 315 ideeën aangedragen voor 1 of meerdere bomen. De eerste fase van het participatietraject is hiermee met succes afgerond.

Nu het participatietraject is afgerond, gaat de gemeente aan de slag om de voorgestelde locaties te beoordelen. Verschillende factoren zal de gemeente hierbij in overweging nemen. Waaronder de blootstelling aan zeewind, aard van de ondergrond, beschikbare ruimte boven- en ondergronds en effecten van klimaatverandering.

Type

De gemeente streeft ernaar om uiterlijk in het tweede kwartaal van dit jaar de aangedragen locaties te beoordelen en selecteren. Met alle aandacht voor welk type boom en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Het streven is dat de bomen gezond moeten kunnen groeien en vitaal volwassen kunnen worden. Dat streeft de gemeente na door de juiste boom op de juiste plek te planten. En daarbij een groeiplaats in te richten die vitaal volwassen worden en een goede groei bevordert. Achthonderd extra bomen belooft niet alleen een verbetering van het landschap. Maar draagt ook bij aan het bevorderen van biodiversiteit, verbeteren van de luchtkwaliteit en tegengaan van klimaatverandering.

Grond

De bomen komen op gemeentelijke grond. De projectorganisatie/gemeente houdt er rekening mee, dat de bomen niet te dicht tegen grond van inwoners komen te staan. De boom heeft een goede groeiplaats nodig. De boom heeft boven- en ondergronds voldoende ruimte om te groeien. De projectorganisatie/gemeente houdt er rekening mee, dat er niet te veel takken over eigen grond van inwoners komen te hangen wanneer de boom volwassen is. De projectorganisatie/gemeente houdt rekening met de aanwezigheid van bestaande zonnepanelen. De bomen zijn inheems waar mogelijk. Met de huidige veranderingen in het klimaat wordt een gevarieerd bomenbestand geplant, geschikt voor het toekomstige klimaat. Het gaat in dit project om extra bomen. De ideeën die aangedragen zijn en over herplant van bomen gaan, zijn genoteerd. Voor zover dit nog niet het geval is, nemen wie die mee in de lijst van bomen die worden herplant. Uiterlijk in het tweede kwartaal worden de aangedragen ideeën beoordeeld.

Uit de krant