Martien Meiland en Erica Renkema voor voormalig pension Kristina aan de Oude Zeeweg dat ze verbouwden tot Code Rosé.
Martien Meiland en Erica Renkema voor voormalig pension Kristina aan de Oude Zeeweg dat ze verbouwden tot Code Rosé. Foto: Wim Siemerink

Tegenvaller voor de Meilandjes: code rood voor pension Code Rosé

Algemeen

Een uitzending van RTL-Boulevard bracht het opvallende nieuws: geen exploitatievergunning voor pension Code Rosé omdat de benodigde omgevingsvergunning niet was aangevraagd en dus ook niet was verleend. Want bij het exploiteren van een pension hoort in Noordwijk een woonverblijf van de exploitant, welke hier ontbrak.

Door Wim Siemerink

De gemeente Noordwijk besloot op te treden en de nieuwe exploitanten van voormalig pension Kristina erop te wijzen op het ontbreken van de benodigde vergunning en er dus geen gasten mochten worden ontvangen. Tv-kijkers zagen een verbouwereerde familie Meiland die de geplande spectaculaire opening van het toeristenseizoen als een Fata Morgana zag verdwijnen.

Snelle reactie

Maar de gemeente Noordwijk reageerde al direct na de uitzending met grote haast op dit landelijke nieuws. Tijdens Hemelvaartsdag nog, werd een opvallende persverklaring gepubliceerd. Daarin stond te lezen: ‘De gemeente Noordwijk is uiteraard blij met de komst van dit mooie en nieuwe pension in Noordwijk aan Zee’. Vervolgens een omstandige omschrijving van nut en noodzaak van regelgeving en de mededeling dat de gemeente de regels graag uitlegt en ondernemers zo nodig begeleid met het volgen van een juiste procedure.

Aan het slot van de persverklaring werd aangegeven dat de familie Meiland voorlopig het pension mag exploiteren en hen een termijn wordt gegund om de procedure tot het verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunning af te ronden.

Sloopvergunning

In een persoonlijke toelichting vertelt Erica Renkema aan De Noordwijker dat men in eerste instantie verwonderd was dat een exploitant/eigenaar van een pension in het betreffende pand moet wonen. Al in een vroeg stadium was er onder andere een sloopvergunning aangevraagd en verleend om het bestaande woongedeelte van de vorige eigenaresse te mogen slopen en werden er nog twee andere benodigde vergunningen. De familie dat het hiermee was geregeld. Zeker nadat recentelijk ook extra aandacht werd gegeven aan de brandveiligheid. Na een strenge keuring is ook die vergunning verleend.

Positief gestemd

De aanvraag voor een omgevingsvergunning werd vrijdag nog verzonden. Inmiddels heeft Martien Meiland besloten zelf in het pand te gaan wonen waarmee nu aan de voorwaarde van bewonen is voldaan. Erica is positief gestemd als ze tegen ons zegt: “Ik heb er alle vertrouwen in dat dit allemaal goed gaat aflopen. Natuurlijk willen wij gewoon als ieder ander aan gestelde voorwaarden voldoen en dus gaan we vergunning alsnog aanvragen.”

Conclusie

Dat iedereen moet voldoen aan de regels is hier natuurlijk ook aan de orde. Hoewel er vraagtekens mogen worden geplaatst bij het achterwege blijven van het benodigde advies bij de aanvraag van de sloopvergunning. De recent nog benadrukte klantvriendelijke ‘één loket filosofie’ en ‘belangen van de inwoners op de eerste plaats’ deden verwachten dat er in dit soort situaties door de ambtenaar proactief wordt meegedacht. En er aandacht zou zijn gegeven aan de omgevingsvergunning.

Indien dit hier bij de sloopvergunning was toegepast dan had de negatieve publiciteit voorkomen kunnen worden. Maar met het snelle handelen toont de gemeente zeker de goede wil. Het is zaak dat dit, ook in andere voorkomende gevallen, van dit snelle handelen sprake zal zijn.

Uit de krant