Afbeelding
Foto: BerndLeitner

Zo mogelijk een noodsteunfonds voor verenigingen met hoge energielasten

Algemeen

De stijgende energielasten zouden niet alleen de individuele inwoners treffen maar mogelijk ook diverse verenigingen en maatschappelijke organisaties, al of niet met eigen accommodatie. Zo ingrijpend dat mogelijk het voortbestaan van deze clubs zou worden bedreigd. Dat is de strekking van een boodschap die deze week door gemeenteraadsfracties publiekelijk werd afgegeven.

De politieke partijen in Noordwijk willen op initiatief van Sebastiaan Duivenvoorde (CDA)daarom dat er zo mogelijk noodsteun komt voor verenigingen en maatschappelijke organisaties die de lasten van verhoogde energierekeningen niet zouden kunnen blijven betalen. Waardoor het voortbestaan van deze organisaties niet kan worden gegarandeerd. Daartoe komt er in de gemeenteraadsvergadering vanavond (29 november) een motie aan de orde waaraan bijna alle partijen hun steun hebben toegezegd. 

Deze motie is bijzonder gedetailleerd en vloeit voort uit een zevental overwegingen. Indieners roepen het college op de mogelijkheid te onderzoeken of er een noodfonds in het leven kan worden geroepen en vooral vooraf de haalbaarheid van zo’n fonds grondig te testen. Omdat er zoveel partijen de motie vooraf al steunen lijkt het zeer waarschijnlijk dat deze ook wordt aangenomen. Tenzij het college natuurlijk met heel zwaarwegende bezwaren zou komen maar daar lijkt het vooralsnog niet op. De motie roept op om uiterlijk eind januari met een terugkoppeling te komen zodat de organisaties tegen die tijd ook wel of geen zekerheid kan worden geboden.

Uit de krant

Uit de krant