Logo denoordwijker.nl
<p>Alfons Morsink (Pvd1) stelde klip en klaar graag met de huidige fractie van PUUR een coalitie te willen vormen. </p>

Alfons Morsink (Pvd1) stelde klip en klaar graag met de huidige fractie van PUUR een coalitie te willen vormen.

(Foto: ws)

Motorblok wil coalitie vormen met Lijst Salman Noordwijk

In een brief aan burgemeester Wendy Verkleij heeft formateur Roberto ter Hark verslag gedaan van het traject dat in de informatie door hem als formateur is afgelegd. Waaruit blijkt dat er een eerste overeenkomst is afgesloten over een te vormen coalitie waarin naast het zogenaamde motorblok van VVD,CDA en Pvd1 toch Lijst Salman Noordwijk een plek heeft veroverd.

Wethouder Dennis Salman gaf in de aanloop al enkele keren aan dat hij beschikbaar zou zijn voor een nieuwe wethouderspost. En zo als nu duidelijk is geworden zal die open opstelling ook worden gehonoreerd.

De formateur benadrukt in zijn brief het belang van een stabiele meerderheidssamenwerking en daartoe werden PUUR, NZLokaal, GroenLinks, Bruisend Noordwijk en dus Lijst Salman Noordwijk uitgenodigd om te praten. De formateur meldt dat hij het betreurt dat GroenLInks en NZLokaal geen gehoor wensten te geven aan de uitnodiging.

Integriteit

Hij vermeldt ook dat vooral met PUUR werd gesproken over de thema’s Bestuurscultuur, Transparantie en Integriteit. Voor insiders niet verwonderlijk vanwege het discutabele integriteitsrapport waarover zoveel te doen is geweest, door de burgemeester Noordwijk onwaardig werd genoemd en waar nu nog tegen voormalig wethouders Van Duin en Bakker juridisch strijd wordt gevoerd door prominente leden van de Pvd1. De formateur heeft vastgesteld dat de huidige fractie van PUUR geen duidelijke uitspraken wenst te doen om dit verleden achter zich te laten.

Vervolgens blijken de gesprekken met Lijst Salman Noordwijk zo positief te zijn verlopen dat men nu verder gaat op de weg tot het realiseren van een coalitieakkoord en het verdelen van de diverse portefeuilles plus het presenteren van de kandidaat-wethouders.

Bereidheid tot samenwerken

Een rondje langs de bereikbare fractievoorzitters maakt ook duidelijk dat bij PvdA, GroenLinks en NZLokaal de politieke wil ontbreekt om met de Partij van de Inwoners samen te werken.

Alfons Morsink (Pvd1) stelde klip en klaar graag met de huidige fractie van PUUR een coalitie te willen vormen. Maar dat tot zijn grote teleurstelling deze fractie geen bereidheid toonde om een streep achter het verleden te trekken. Zoals hij ook de afwijzende houding van NZL betreurde.

Naar verwachting kan de nieuwe coalitie in de raadsvergadering van 31 mei worden geïnstalleerd. En dan zal ook veel meer duidelijk zijn over de details die bij belangrijke onderwerpen aan de orde zijn.

En wat de diverse partijen als speerpunt belangrijk blijven vinden. Zoals een verlaging van 10% OZB, het afschaffen van hondenbelasting en niet in de laatste plaats het snel realiseren van woningbouw.

Bij de presentatie van het coalitieakkoord zal alles duidelijk worden gemaakt.

Meer berichten