Logo denoordwijker.nl
<p>Burgemeester Wendy Verkleij.&nbsp;</p>

Burgemeester Wendy Verkleij. 

(| Foto: Gemeente Noordwijk )

Burgemeesters sturen Rutte brandbrief

De gezamenlijke burgemeesters, achttien in getal, uit de Veiligheidsregio Hollands Midden hebben een brandbrief gestuurd aan premier Rutte en het Kabinet. Zij maken zich zorgen om de ondernemers in de horeca en cultuursector en vragen om een duidelijk perspectief.

“Als burgemeesters uit de Veiligheidsregio Hollands Midden doen wij met deze brief een dringend appèl op u om tijdens het volgende weegmoment, op 25 januari, perspectief en duidelijkheid te geven aan de horeca en cultuursector. Wij maken ons grote zorgen over het persoonlijk leed van ondernemers en de gevolgen op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak voor onze gemeenschap. Ook merken wij dat het draagvlak voor de huidige maatregelen, en de keuze om deze sectoren niet (deels) te openen, steeds verder afneemt bij onze inwoners en ondernemers en dat het steeds moeilijker wordt de regels te handhaven.

Er is dan ook dringend behoefte aan perspectief voor deze ondernemers. Ook zijn adequatere compensatieregelingen en financiële ondersteuning ons inziens noodzakelijk. De huidige ondersteuning is voor velen volledig ontoereikend. Daarbij geldt dat de bereidheid om mee te werken aan een verantwoorde openstelling buitengewoon groot is.
De horeca en cultuursector verbinden en verbroederen. Wij menen dat ook de mogelijkheid voor onze inwoners om van kunst en cultuur te kunnen genieten van belang is om de mentale gezondheid bevorderen, net zoals de sportscholen de fysieke gezondheid bevorderen. Wij moedigen u aan om alle middelen die daarbij kunnen ondersteunen, zoals het reguleren van bezoekersstromen, het placeren van gasten of het werken met coronatoegangsbewijzen in ogenschouw te nemen. De situatie van voor 19 december geeft ondernemers in de horeca en cultuursector en inwoners lucht, en zou voor velen een stap in de goede richting zijn.

Als burgemeesters doen wij dan ook een klemmend beroep op u om met creativiteit en in goede samenwerking veilige (openstellings)maatregelen te treffen, die meer perspectief bieden voor iedereen. Wij hebben veel begrip voor de complexe positie van het kabinet, maar vragen u nu naar een breder spectrum te kijken dan alleen de gezondheidszorg zoals vanuit uw kabinet is aangekondigd. Uiteraard met met inachtneming van noodzakelijke maatregelen ten behoeve van de publieke gezondheid maar met oog voor de consequenties van de maatregelen in een breder perspectief voor de samenleving.
Wij wensen u veel wijsheid.”

Meer berichten