De jubilarissen van het Gemengd Koor. | Foto: PR
De jubilarissen van het Gemengd Koor. | Foto: PR Foto: PR

Twee Gregoriusspelden op Sint Ceciliafeest

Algemeen

Het gemengd koor van de R.K. Sint Jeroenskerk vierde vrijdag 19 november het feest van Sint Cecilia, de patrones voor koor en muzikanten. In Hotel Royal aan de Voorstraat werd dit gevierd met een ‘royaal buffet’. Op deze avond werden twee koorleden gehuldigd vanwege hun jarenlange inzet.

Mevrouw Rina van der Holst-Ruijgrok, ontving de eremedaille met oorkonde en de daarbij behorende gouden Gregoriusspeld. Zij is 45 jaar trouw koorlid, daarnaast is zij ook degene die de koormappen klaarmaakt voor de vieringen. Een eremedaille met oorkonde en de zilveren Gregoriusspeld ontving de heer Fon Koek, als 25 jaar trouw koorlid.

Een koorlidmaatschap betekent niet alleen zingen tijdens de zondagsvieringen maar ook tijdens de huwelijks- en afscheidsvieringen en niet te vergeten, de wekelijkse repetities. Daarom kregen de jubilarissen ook een prachtig bouquet bloemen uitgereikt door de voorzitter van het Gemengd koor Sint Jeroen de heer Sjaak Ruijgrok.

Ook dirigent Cees Borger werd in de bloemen gezet. Ditmaal door de koorleden, als dank voor zijn dirigentschap gedurende 47 jaar. Dank voor de manier waarop hij de koorleden steeds weer naar een hoger niveau bracht zodat o.a. de Krönungsmesse van Mozart of de St. Cécilia Messe van Gounod, op hoogtijdagen gezongen kan worden. 

Op deze avond maakte, de in 1929 geboren dirigent Cees Borger, officieel bekend dat hij op 2 januari 2022 stopt als dirigent van het Sint Jeroen koor. “De vele ritten vanuit mijn woonplaats Haarlem naar Noordwijk en het dirigentschap vragen veel van mijn energie: het is goed zo”, aldus de nog steeds energieke dirigent. 

Op 2 januari 2022 dirigeert hij ‘zijn’ Sint Jeroen koor voor de laatste keer tijdens een plechtige Eucharistieviering. Op welke manier en in welke vorm dit zal zijn hangt af van de dan geldende coronamaatregelen.

Uit de krant