De binnentuin heeft de voorkeur van een werkgroep die een plek voor een nieuw raadzaal moest selecteren.
De binnentuin heeft de voorkeur van een werkgroep die een plek voor een nieuw raadzaal moest selecteren. Foto: Wim Siemerink

Binnentuin als raadszaal

Algemeen Politiek

Een raadswerkgroep beraadde zich recentelijk over het snel realiseren van een toekomstige raadzaal. De bestaande locaties in lokale gemeentehuizen bleken eerder al te klein van omvang om de 28 koppen tellende gemeenteraad, de benodigde ambtelijke ondersteuning en de geïnteresseerde inwoners voldoen ruimte en faciliteiten te bieden.

Voortgaan in de huidige situatie, maandelijks vergaderen in de Duinpan in De Zilk, wordt algemeen onwenselijk geacht. In het werkgroepoverleg zijn 3 mogelijke locaties verder uitgewerkt. Dat waren de bibliotheek in Noordwijkerhout, uitbreiding van de huidige raadzaal in het gemeentehuis van Noordwijk en het overkappen van de bestaande binnentuin van het Noordwijkse gemeentehuis. Uiteindelijk gaven alle leden van de werkgroep een duidelijke voorkeur aan voor het overkappen van de bestaande binnentuin van het Noordwijkse gemeentehuis. 

Criteria

Men kwam tot de keuze op basis van 7 vooraf gestelde criteria zoals: kosten, grote, multifunctionaliteit, duurzaamheid, technische voorzieningen, bereikbaarheid en tot slot representatieve soberheid. De jaarlijkse kosten bedragen ruim €170.000,00. De realisatiekosten zijn nog even vertrouwelijk totdat het geheel officieel is aanbesteed.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het raadsvoorstel dan komt daarmee een einde aan een periode van onzekerheid. Want aanvankelijk stonden chauvinisme, emotie en oneigenlijke argumenten een snelle oplossing in de weg. Inmiddels is men het er in ieder geval over eens dat in de Duinpan blijven vergaderen zeer ongewenst is.

Inwoners

Een meerderheid stelt vast dat de plaats van de raadzaal, in tegenstelling tot bijvoorbeeld steun aan ondernemers, armoedebestrijding en duurzaamheid, door inwoners nauwelijks belangrijk wordt geacht. De werkgroep spreekt de wens uit dat er spoedig een onomkeerbaar besluit volgt zodat er daadkrachtig aan de realisatie van de nieuwe raadszaal kan worden begonnen. Als de gemeenteraad akkoord geeft dan zal het college van B&W de plannen zo snel mogelijk verder uitwerken. De huidige werkgroep krijgt hierbij een actieve rol als klankbordgroep. 

Uit de krant