Logo denoordwijker.nl
Foto: PR
Politiek

Steun voor toekomstplannen Museum Noordwijk

De meningsvormende sessie van de politiek over Museum Noordwijk leverde ondanks een groot aantal kritische opmerkingen per saldo toch veel steun voor het collegevoorstel op. Opvallend was dat de diverse partijen voornamelijk Noordwijkerhoutse woordvoerders naar voren schoven, die een antwoord wilden op een aantal indringende vragen.

Zo was er de vraag van De Jong (CDA) over de prognose van niet minder dan 25.000 bezoekers per jaar. En dit in samenhang met aantal benodigde extra parkeerplaatsen.

Wethouder Roberto ter Hark maakte duidelijk dat de parkeernorm leidend is en dat die gebonden is aan het aantal vierkante meters in relatie tot de functie van het gebouw. Dit komt als voorwaarde aan de orde bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Ook de financiering en de diverse fondsen die nodig zijn om tot realisatie te komen riep bij meerdere partijen een aantal vragen op. Er is inmiddels een toezegging van € 1.500.000, maar juist de toezegging van de gemeente is volgens het college noodzakelijk, om deze subsidieverstrekkers daadwerkelijk binnen te halen.

Rode draad

Het kunnen aantonen van de juiste balans tussen de steun aan Genootschap Oud Noordwijk en die aan Novato en Oud De Zilck, liep als een rode draad door deze beeldvormende bijeenkomst.

Zo was er uitgebreid discussie over het gratis ter beschikking stellen van de nu nog gemeentelijke panden. En op welke manier er een vorm van garantie kan worden gegeven wanneer Museum Noordwijk in de financiële problemen zou komen.

De wethouder verduidelijkte ten overvloede nog weer eens dat instellingen die subsidie ontvangen, ieder jaar verantwoording moeten afleggen. Over de prestaties die zijn geleverd en over de besteding van de subsidie. Ook dat Iedere organisatie op een unieke manier steun krijgt die is aangepast aan het karakter. Daarbij werden Kurt Carlsen of Calorama als voorbeelden genoemd.

Veel waardering

Langzaam werd, vooral tot tevredenheid van Peter van Bockhove (LSN), duidelijk dat de gemeente zelf eigenaar zal blijven van de grond onder het museum, dat tegen een symbolisch bedrag per jaar, in gebruik zal worden gegeven.

Uiteindelijk klonk toch door dat de politiek veel waardering heeft voor de inzet van het museumbestuur, voor het werk van de vele vrijwilligers bij het museum en bovendien dat het wel gaat om mooie en zeer ambitieuze plannen.

Hoewel er een grote meerderheid voor de plannen bleek te zijn komt het voorstel op aandringen van de heer De Jong (CDA) niet als hamerstuk maar als bespreekstuk, in de raadsvergadering nog een keer aan de orde.

Meer berichten