Deelname inwoners aan Quick scan zeer beperkt
Logo denoordwijker.nl
<p>Een quick scan zou duidelijk maken dat de gemeenteraad beter naar inwoners moet luisteren. Ook bij belangrijke herontwikkelingen.</p>

Een quick scan zou duidelijk maken dat de gemeenteraad beter naar inwoners moet luisteren. Ook bij belangrijke herontwikkelingen.

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Deelname inwoners aan Quick scan zeer beperkt

De lokale democratie heeft het bepaald niet makkelijk. Goed contact tussen inwoners, de gemeenteraad en het college blijkt in de dagelijkse praktijk niet vanzelf te gaan. Bewoners laten weten te willen meepraten en hun wensen gehonoreerd zien. Deskundigheid die in de Noordwijkse samenleving voorhanden blijkt zou veel meer moeten worden benut.

Over een ding zijn vriend en vijand het eens. Democratie meer is dan de democratisch gekozen politiek. Democratie gaat ook over meedoen, inspraak en invloed en vooral hoe dit in de praktijk geregeld wordt. Hoe maatschappelijk initiatief kansen krijgt en hoe dit door iedereen goed te volgen is. Bij elkaar wordt duidelijk dat het gemeentelijk bestuur meer dan ooit de ondersteuning vanuit de samenleving nodig heeft.

Quick Scan

In de gemeente Noordwijk is recentelijk een zogenaamde Quick Scan uitgevoerd om te inventariseren hoe het met de lokale democratie is gesteld en wat er mogelijk te verbeteren valt. De uitkomsten ervan zijn direct al discutabel om dat slechts een heel klein percentage stemgerechtigde inwoners (0.75 %) enthousiast kon worden gemaakt om mee te doen. Van de gemeenteraad bleek 36% wel mee te willen doen en van de 5 leden het college van B&W waren dat er 2 en dus 40%. De uiteindelijke rapportage leverde in ieder geval een aantal verbeterpunten op. Bij elkaar is er behoorlijke kritiek op het functioneren van gemeenteraad, college en organisatie.

Beter luisteren naar de burgeren plus opener en transparanter werken staan met betere communicatie, boven aan het lijstje van kritiek bij de inwoners. Opvallend is ook dat inwoners van de gemeenteraad verwachten dat zij hun eigen functioneren verbeteren.

Opvallend is eveneens de gezamenlijke top 3 van het prioriteitenlijstje van raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Er wordt bijna unaniem bepleit om het functioneren van de ambtelijke organisatie te verbeteren op gebied van de onderlinge samenwerking, de werkwijze en de ondersteuning van het management.

In gesprek

Opvallend is zeker de 100% tevredenheid van het college over de ambtenaren en de ambtelijke organisatie. Dit terwijl het plotselinge ontslag van de voormalig gemeentesecretaris bepaald anders deed vermoeden.

Het college stelt de gemeenteraad voor om nu op basis van de uitkomsten met elkaar in gesprek te gaan. Om gezamenlijk te bepalen wat een passend lokaal samenspel zou moeten zijn. En wat er allemaal nodig is om doelstellingen, met uiteindelijk een beter functionerende lokale democratie, te bereiken. Het is te verwachten dat deze gesprekken wel in alle openbaarheid worden gehouden.

Meer berichten