Noordelijke ontsluiting Verlengde Beeklaan nog in onderzoeksfase
Logo denoordwijker.nl
Foto: Wim Siemerink
Politiek

Noordelijke ontsluiting Verlengde Beeklaan nog in onderzoeksfase

Een algehele ontsluiting via de verlengde Beeklaan, om de Noord-Zuid-bereikbaarheid van de badplaats te verbeteren, staat bij een aantal politieke partijen hoog op het verlanglijstje. Het werd vorige week duidelijk dat er, als gevolg van Covid 19, geduld betracht zal moeten worden.

Een belangrijk deel van Offem Zuid ligt nadrukkelijk nabij de N206 en men is er inmiddels zichtbaar druk doende om voorbereidingen te treffen voor die volgende fase in de woningbouw.

Naar aanleiding van vragen van Taetske Visser (PUUR) maakte wethouder Alkemade duidelijk dat er echter ter plekke nog geen sprake is van bouwrijp maken maar slechts van het voorbelasten om de wegeninfrastructuur mogelijk te maken. Mevrouw Visser vroeg nadrukkelijk hoever het staat met de gewenste aansluiting op de Noord-Zuid route. Maar de wethouder kon nog geen definitieve toezeggingen doen.

Inmiddels is er al wel een projectleider actief die zich bezig houdt met het realiseren van een alzijdige ontsluiting nabij de N206.

Waar deze precies gaat komen en welke ruimte gereserveerd moet worden is nog niet duidelijk. Noodzakelijke verkeerstellingen zijn uitgesteld omdat deze op dit moment niet realistisch zijn in verband met beperkt verkeer door de pandemie.

De wethouder benadrukte ook dat een ecologische zone het ontsluiten aan de oostzijde mogelijk beperkt. Daarnaast is het optimalisatieplan van de bebouwing, waardoor er een groter aantal woningen extra is gepland, nog niet volledig uitgewerkt.

Aan de motie van maart 2019 betreffende de gewenste ontsluiting kan dan ook nog niet worden voldaan. Wel zijn er inmiddels vier varianten ontworpen waaruit in een later stadium een keuze kan worden gemaakt. Maar dan zullen de resultaten van verkeerstellingen eerst nog de noodzaak, om tot een dergelijke ontsluiting over te gaan, moeten aantonen.

Meer berichten