College krijgt meer financiële armslag
Logo denoordwijker.nl
<p>Roberto ter Hark: &#39;Ik zal politiek gevoelige besluiten altijd terugkoppelen naar de Gemeenteraad.&rsquo; | Foto: Archief</p>

Roberto ter Hark: 'Ik zal politiek gevoelige besluiten altijd terugkoppelen naar de Gemeenteraad.’ | Foto: Archief

Politiek

College krijgt meer financiële armslag

Deze week stelde de Noordwijkse politiek positief op over een voorstel van burgemeester en wethouders om hen meer financiële ruimte te bieden voor het overschrijden van de door de gemeenteraad toegekende kredieten.

Door Wim Siemerink

De accountant van de gemeente Noordwijk heeft eerder voorgesteld om een beperkte overschrijdingen toe te staan zonder tussenkomst van de gemeenteraad. Zodat lopende processen geen onnodige vertragingen hoeven op te lopen wanneer onverhoeds de overschrijding van een toegekend budget noodzakelijk of onafwendbaar blijkt.

Het college krijgt nu onder andere de bevoegdheid om kredieten te overschrijden tot € 50.000 zonder tussenkomst van de gemeenteraad. Er zal dan pas achteraf verantwoording wordt afgelegd.

Wantrouwen

Vanuit enkele oppositiepartijen werden vragen gesteld vanuit een zeker wantrouwen. Karel van Herwaarde (D66) hield een betoog over het in zijn ogen ontbreken van de noodzakelijke en gebruikelijke garantie van de begrippen doeltreffendheid en doelmatigheid. Hij kondigde op voorhand al een amendement aan om deze begrippen in de verordening te laten terugkeren. Hij merkte op dat dit kennelijk wel een issue is van het college maar niet van de gemeenteraad.

Louis Koppel (GL) zei voor het voorstel te zullen zijn. Wel onder de nadrukkelijke voorwaarde dat extra geld niet mag leiden tot extra beleid of nieuwe initiatieven vanuit het college.

Mevrouw Seckler (PvdA) wilde de macht van het college inperken door te verlangen dat zogenaamde politiek gevoelige onderwerpen wel opnieuw aan de gemeenteraad zouden moeten worden voorgelegd.

Beiden kregen van wethouder Roberto ter Hark (VVD) te horen dat, vanuit zijn beleving, het college ten alle tijden, bij politiek gevoelige besluiten, terug dient te koppelen naar de Gemeenteraad. De overige partijen bleken daarna minder wantrouwend.

Auditcommissie

Noordwijk kent een door de Raad ingestelde auditcommissie die de Raad omtrent de financiën adviseert en besluitvorming voorbereidt. Deze bestaat uit vijf raadsleden of commissieleden liefst met een financiële achtergrond.

Zowel Toon van Tol (PUUR) als Jaap de Moor (BN) wezen op het feit dat deze auditcommissie zich over deze aanpak al positief heeft uitgelaten.

Beide raadsleden zagen daarom geen extra waarde in het door D66 aangekondigde amendement. Omdat ook VVD, Lijst Salman, CDA en NZL akkoord zijn met het voorstel zal de verordening als hamerstuk naar de raadsvergadering gaan.

Meer berichten