Vragen over bouwproject aan de Losplaatsweg
Logo denoordwijker.nl
<p>Van het aan de bewoners beloofde hofje is bepaald geen sprake, van de verplichte sociale woningen al evenmin.</p>

Van het aan de bewoners beloofde hofje is bepaald geen sprake, van de verplichte sociale woningen al evenmin.

(Foto: )
Politiek

Vragen over bouwproject aan de Losplaatsweg

Deze week komt op verzoek van Louis Koppel (GL) de klacht aan de orde die eerder in een commissievergadering werd geuit door bewoners vanuit de Losplaatsweg. Ontwikkelaar Ab van der Wiel zou beloftes aan de toen nog toekomstige huiseigenaren, over het realiseren van een totaalplan, niet zijn nagekomen. Het gevolg: onveilige verkeerssituaties ter plekken en gebrekkig woongenot door de aanwezigheid van een drukbezocht bedrijfsgebouw.

Ooit nam de gemeenteraad het besluit dat één voorgelegd bouwplan betreffende 2 afzonderlijke percelen als totaalplan mocht worden vergund. Ondanks dat er over het uitvoeren van fase 2 van de plannen geen enkele zekerheid kon worden geleverd.

Toenmalig wethouder Hans Bakker gaf een mondelinge garantie en de gemeenteraad vertrouwde op zijn integriteit. Zo kon fase 1 worden uitgevoerd.

Twee percelen

Al heel snel werd duidelijk dat fase 2 er nooit zou komen. Tegenover De Noordwijker verklaarde de betreffende grondeigenaar al jaren geleden dat er tussen hem en ontwikkelaar Ab van der Wiel nooit overeenstemming was bereikt. Er zou zelfs sprake zijn van een vijandige sfeer. Ook de uitgebreide publicatie hierover bracht de politiek niet in beweging. Het bekende ‘addertje onder het gras’ was dat de ontwikkelaar van de wethouder bij fase 1 niet aan het percentage 30 sociaal had hoeven voldoen. Maar dit bij de uitvoering van fase 2 zou gaan realiseren nadat de grond zou zijn aangekocht. Hoewel er geen enkele sprake was van een koopcontract of andere overeenkomst.

In het dorp ging het al gauw over betrouwbare overheid, integer handelen en belangenverstrengeling. Sommigen spraken slechts van een slimme ontwikkelaar die feitelijk niets was te verwijten. De gemeenteraad ging immers akkoord met het voorstel van de wethouder. Maar het riep vraagtekens op, vooral het hoe en het waarom.

Belang van de bewoners

Louis Koppel wil nu weten of de ontwikkelaar nog een of meer verplichtingen heeft jegens de gemeente en voegt daaraan de vraag toe of de projectontwikkelaar zijn verplichting dan nog gaat nakomen.

De huidige bewoners hebben een ander belang. Zij ervaren behoorlijke overlast en stellen vast dat er nu een onveilige verkeerssituatie is. Bovendien is er een onacceptabele parkeerdruk ontstaan door het niet realiseren van fase 2. Men vraagt zich nadrukkelijk af hoe dit toch mogelijk is.

Het is aan wethouder Alkemade om duidelijk te maken wat de rol is geweest van het toenmalige college. Maar vooral op welke gronden er vanuit mocht worden gegaan dat fase 2 er wel zou komen. Daarnaast ook hoe de bewoners tevreden kunnen worden gesteld.

Meer berichten