Logo denoordwijker.nl
Foto: Cor de Mooy
Binder

Waar rook is, daar is vuur

In het taalgebruik nemen uitdrukkingen en spreekwoorden een belangrijke plaats in. Een zo’n uitdrukking is: ‘waar rook is, is vuur’. Een uitdrukking direct gekoppeld aan roddelen. En als feitelijkheid in zich heeft dat, als er iets naars over iemand wordt verteld is, er vast wel een kern van waarheid bij hoort.

Zowel lokaal, provinciaal, landelijk als internationaal kringelt er vaak rook rondom de politiek. Landelijk zagen enkele weken geleden de rook al opstijgen rondom onze CDA-minister Hugo de Jonge. Inmiddels werd rook een brandje en hebben de vlammen hun werk gedaan. Hugo is inmiddels teruggetreden en kreeg Wopke Hoekstra de rol van partijleider.

Rook was er ook rondom Groen Links en in het bijzonder rondom Jesse Klaver en het orthodox-islamitische kandidaat-kamerlid, Kauthar Bouchallikht. Er zijn nog geen uitslaande vlammen waar te nemen. Maar de boodschap die rechtse bloggers en twitteraars rondstuurden door haar nadrukkelijk in verband te brengen met de moslimbroederschap, lijken toch te liggen smeulen. Klaver hanteert een brandblusser maar of hij uitslaande brand dreigt.

Echt lokaal trof het vuur niet zozeer de politiek maar de ambtelijke organisatie. Want de rooksignalen die we al langere tijd waarnamen rondom de ambtelijke top in het Noordwijkse gemeentehuis, bleken zoals verwacht te horen bij een binnenbrandje. Dit leverde inmiddels een nieuwe en zeer ervaren gemeentesecretaris op, de hoogste ambtenaar in dienst van het college van B&W. Hij heeft nadrukkelijk de opdracht mee gekregen om snel te gaan nablussen zodat hij de weg vrij maakt voor het probleemloos functioneren van een opvolger.

Een eerste kennismaking met hem was er deze week, mede door corona slechts voor enkelen, waaronder uw columnist. Het blijft natuurlijk afwachten maar de eerste indruk stelt mij heel erg gerust.

Gerustgesteld kunnen we nog niet zijn over De Schelft. Daar kwam al heel snel, na de eerste onheilspellende rookwolken, het alles verwoestende vuur. Gelukkig vielen er geen slachtoffers in de zin van lichamelijk letsel. Maar slachtoffers zijn er, zeker onder de jarenlange gebruikers. Bij elkaar is er daaronder heel veel leed, daar weten we inmiddels alles van. En de indringende geur van de brand zal nog wel even blijven hangen.

Wethouder Sjaak liet deze week het slopen van start gaan en hij berichtte dat er diverse activiteiten zijn gestart zoals het mogelijk tijdelijk herhuisvesten van gebruikers. Hij geeft leiding aan een werkgroep die een toekomstige wederopbouw wil gaan bespoedigen. Maar men zal voorlopig geduld dienen te bewaren. Er is ook een initiatief vanuit de bevolking en de opgerichte stichting ‘Nieuwe start Verenigingen De Schelft’, en die verdient steun van ons allemaal.

Meer berichten