Logo denoordwijker.nl
<p>Vrijdag 16 oktober zullen de deuren van een fonkelnieuw jongerencentrum worden geopend. | Foto: WS&nbsp;</p>

Vrijdag 16 oktober zullen de deuren van een fonkelnieuw jongerencentrum worden geopend. | Foto: WS 

(Foto: )
Politiek

Politiek gaat niet mee in Zwarte Piet-discussie

In de Noordwijkse gemeenteraad werd door GroenLinks een motie ingediend die de Noordwijkers zou moeten aanmoedigen om geen zwart gemaakte Zwarte Piet meer te laten optreden tijdens het jaarlijkse kinderfeest. Het werd pijnlijk duidelijk dat de GL-fractie hierin bijna volledig alleen stond. Met 22 stemmen tegen en 4 stemmen voor werd de motie verworpen. Het is nu wel afwachten of de oproep om Zwarte Piet op een zwarte lijst te plaatsen, toch het gewenste resultaat oplevert.

Goed nieuws voor de jongeren. De nieuwe aanpak van het jongerenwerk is recentelijk in handen gegeven van Stichting Welzijnskwartier. Sinds 1 januari 2020 zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het jongerenwerk in de gemeente Noordwijk. En beschikken daarbij over een toegekend subsidiebedrag van jaarlijks €413.000,00.

De Noordwijkse politiek verwacht veel van de gemaakte keuze en denkt dat de stichting Welzijnskwartier de Noordwijkse jongeren tussen 10 en 23 jaar kan begeleiden om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Vrijdag 16 oktober zullen de deuren van een fonkelnieuw jongerencentrum worden geopend. Op de plaats waar eerder de ‘Hangout’ was gevestigd staat dan ‘The Base’. Een plek waar zinvolle vrijetijdsbesteding mogelijk gaat worden gemaakt. Wethouder Dennis Salman zal de officiële opening voor zijn rekening nemen.

Verkeersveiligheid is van groot belang, ook in winkelgebieden. Het CDA vraagt de aandacht van het college voor mogelijke verkeersonveilige situaties rondom de pas heropende Vomar-supermarkt aan de Kornoeljelaan in Noordwijkerhout. En ziet vooral graag dat ter plekke een zebraoversteekplaats wordt gerealiseerd om overstekende klanten te beschermen tegen rondrazende auto’s.

Deze week buigt de politiek zich in een zogenaamd Rondetafelgesprek over een voorstel van het college om in bepaalde gevallen de doorlooptijd van uitgebreide vergunningsprocedures te verkorten en deze gevallen duidelijk te benoemen waarbij een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad niet meer vereist is. Met als uitgangspunten burgergericht werken en het terugdringen van bureaucratie.

Het college stelt daarbij voor om de directeur van Omgevingsdienst West-Holland, in die situaties waarin geen zienswijzen zijn ingediend op de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, volledig mandaat te verlenen. Zodat de ODWH een verklaring van geen bedenkingen mag afgeven op basis van de ontwerpverklaring.

Meer berichten