Logo denoordwijker.nl
Foto: pixabay

Noordwijkse jongeren krijgen steun van SchuldHulpMaatje

Mogelijke financiële problemen bij jongeren, veroorzaakt door laagdrempelige aanbiedingen van leningen via het internet, waren voor raadslid Kim van Eeden aanleiding om bij wethouder Salman aan te dringen om in actie te komen. Een motie daarover werd na toezeggingen van de wethouder Salman nog even niet in stemming gebracht. Want hij bleek bereid onderzoek te doen naar de huidige situatie en dan voornamelijk gericht op jongeren beneden de 18 jaar.

Het onderzoek kwam er en heeft opgeleverd dat er cijfermatig weinig of niets over mogelijke schulden bekend is. Benodigde cijfers worden door het lokale ambtelijk apparaat niet geregistreerd. Het enige wat het ‘onderzoek’ heeft opgeleverd zijn oude cijfers van de GGD die overigens ook nog eens de leeftijdsgroep 19 tot 24 jaar in de gehele regio betreffen.

Geen concrete cijfers

Ondanks alle inspanningen en de vele geuite vragen in het verleden, zijn er dus geen concrete cijfers over Noordwijk.

De wethouder geeft een schot voor de boeg puur vanuit de regionale cijfers en dat levert op dat er op basis van 2016 nu in Noordwijk ongeveer 150 jong volwassenen in ernstige financiële problemen zouden kunnen zitten. De wethouder rekent er echter op dat het schuldenprobleem in Noordwijk best wel meevalt.

Geen signalen

Hij baseert dit op het feit dat het jeugd- en jongerenwerk en de intergemeentelijke sociale dienst (ISD) aan hem meldden dat er geen signalen in die richting zouden zijn ontvangen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit de politiek voldoende gerust stelt. Hoewel er volgens het college wel al groepsgerichte financiële voorlichting bestaat. Om hiermee jongeren, voornamelijk die tussen 12 en 23 jaar, bij te brengen wat de consequenties kunnen zijn van schulden. Bovendien wordt nog deze maand door SchuldHulpMaatje Noordwijk een cursus 'Money Fit' opgestart. Deze cursus is dus specifiek gericht op jongeren en dreigende schulden.

Pilot

De gerichte opdracht in de zwevende motie van Kim van Eeden (Lijst Salman) was om een pilot in te richten, om de jongeren die het betreft, binnen 3 jaar uit de schulden te halen. Een tweede opdracht luidde tevens vast te stellen hoe andere gemeente er mee omgaan en bovendien welke kosten aan zo’n pilot verbonden zijn. Antwoorden hierop zijn niet duidelijk gegeven. Het lijkt waarschijnlijk dat het onderwerp dus nog een keer op de agenda zal worden geplaatst.

Meer berichten