College moet op de koffie bij Ronnie | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
| Foto: Archief
| Foto: Archief (Foto: Cor de Mooy)
Politiek

College moet op de koffie bij Ronnie

Parallel aan de voorkeursrechtsprocedure een onteigeningsprocedure starten. Dat was het verregaande voorstel van raadslid Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk). Maar daarin bleek hij helemaal alleen te staan. Er was geen steun voor zijn visie betreffende het in handen krijgen van eigendommen van de Muntendamsche Investering Maatschappij van Ronnie van de Putte aan het Vuurtorenplein.

De meeste grond op en rond het Vuurtorenplein is in handen van de gemeente Noordwijk. De voornamelijk leegstaande dagwinkeltjes zijn eigendom de Muntendamsche. Geruchten dat van de Muntendamsche binnenkort tot verkoop aan een derde over gaat dwong het college tot actie.

Om ter plekke nieuwe plannen te ontwikkelen is samenwerking nodig. Een samenwerking welke tot op heden niet worden gerealiseerd en nu wil het college nu via het Voorkeursrecht tot aankoop meer sturing verwerven. Dat betekend dat de gemeente voorkeur krijgt bij mogelijke verkoop. Nu direct al onteigenen heeft bepaald niet de voorkeur van de gemeenteraad en een door De Moor aangekondigde motie werd daarom uiteindelijk niet ingediend.

Kast vol plannen

Bij zijn inbreng hield Gerben van Duin (PUUR) de leden van de raad voor dat er kasten vol plannen liggen. Hij achtte het onverstandig nu al met kostbare plannen te komen maar de plannen pas te presenteren als er echte kansen zijn. Van Duin: ‘Iedere echte Noordwijker weet dat de gemeente hier te maken heeft met een bijzondere eigenaar’. Van Duin achtte het dan ook niet verstandig hier in het openbaar met onteigenen te dreigen. Hij zei voor het collegevoorstel te zijn maar vroeg het college met nadruk om nu eerst nog een stapje terug te zetten en op een andere manier de mogelijke plannen aan te pakken.

Wijze mensen

Hetzelfde advies kreeg het college van Peter van Bockhove (LSN). Die daarnaast ook het college verwijten maakte over de gevolgde procedures. Hij noemde het college eigengereid. Samengevat zei hij dat in een democratie de gemeenteraad over plannen gaat en dat het college vervolgens de opdrachten van de gemeenteraad uitvoert. Verder schatte hij de kosten van de gepresenteerde plannen op totaal zo’n 20 miljoen euro. Hij drong ook daarom aan om de goede volgorde te kiezen en eerste de inwoners en vervolgens de gemeenteraad aan zet te laten. Daarnaast zou hij graag een commissie van wijze Noordwijkse mensen aan het werk zetten om onder het genot van een kopje koffie de zaken te bespreken en pogen samen met de eigenaar uit de bestaande impasse te komen.

Prioriteiten

Theo Alkemade (CDA) steunde net als Duijndam (VVD) in principe de suggesties van PUUR en Lijst Salman. Alkemade vond het stellen van prioriteiten op dit moment van groot belang. Hij wees op nog uit te voeren plannen zoals het project Jan Kroonsplein. Hij wilde ook discussie over doorrekenen van dit plan zodat duidelijk wordt wat de gemeenteraad voor de aankoop over heeft als de MIM mee wil werken en een vraagprijs noemt.

Wethouder ter Hark verdedigde de eerdere lancering van de plannen van een duinlandschap op een parkeergarage. Vanwege de noodzaak om plannen te hebben en tot een wijziging in het bestemmingsplan te kunnen komen. Hij wees ook op het langdurige traject van pogingen tot herontwikkeling en zag in het opleggen van Voorkeursrecht nieuwe mogelijkheden.

De gemeenteraad steunde in meerderheid toch de door het college voorgestelde idee om het Voorkeursrecht hier in te gaan zetten. Met als doel om opnieuw in gesprek te gaan met de Muntendamsche Investering Maatschappij. In de besluitenraad kreeg het college dan ook volledig akkoord.

Of het huidige college van B&W eigenaar Van de Putte wel weet te bewegen om er samen uit te komen is op zijn minst twijfelachtig. Ook over de zeer prematuur gelanceerde plannen om ter plekke een duinlandschap op een parkeergarage te realiseren zal zeker het laatste woord nog niet zijn gezegd.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>