Gemeenteraad is niet besluiteloos door corona | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Raadsvergadering mogen onder voorwaarden worden gehouden. | Foto: archief
Raadsvergadering mogen onder voorwaarden worden gehouden. | Foto: archief (Foto: )
Politiek

Gemeenteraad is niet besluiteloos door corona

Rond de Noordwijkse politiek is het even stil. De raadsvergadering van maart werd geannuleerd Belangrijke besluiten werden er dus niet worden genomen. Maar achter de schermen is er wel overleg en wordt er gekeken naar de mogelijkheden.

Desgevraagd zegt fractievoorzitter Theo Alkemade (CDA) ons dat er inmiddels met de fractievoorzitter overleg is geweest. Waarbij hij er voor heeft gepleit niet overspannen te reageren en weloverwogen te kijken naar de diverse mogelijkheden. Maandag 30 maart was er opnieuw overleg en werden de diverse suggesties besproken. Alkemade maakt zich vooral zorgen over de gezondheid van de Noordwijkers zoals de kwetsbare ouderen, winkelpersoneel en natuurlijk alle bijzonder belangrijke mensen in de zorg.

'Ik ben maar alleen'

Fractievoorzitter Astrid Warmerdam (DOEN!) maakt duidelijk dat het Rondetafelgesprek van 31 maart ook is geannuleerd. Zij heeft zitting in de agendacommissie en meldt dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar het realiseren van de diverse geplande bijeenkomsten. Waarbij de voorgeschreven regels in acht worden genomen en digitale mogelijkheden zoveel mogelijk kunnen worden benut.

Ze kijkt naar oplossingen vooral voor de grote fracties en stelt: ‘Ik heb het wel gemakkelijk want ik ben maar alleen.’ Zij ziet persoonlijk wel mogelijkheden om de raadsvergadering van 21 april gewoon plaatst te laten vinden in de Duinpan. Zij acht de fysieke ruimte daar voldoende terwijl ook de openbaarheid kan worden gegarandeerd. Geruststellend verklaart zij dat er inmiddels echt wel van alles gebeurt omdat er straks wel besluiten nodig zijn om verder te kunnen gaan.

Thuiswerken

Peter van Bockhove (LSN) bevestigt ons ook dat de politiek niet rustig thuis zit. ‘Natuurlijk gebeurt er wat’, horen we ook uit zijn mond. Hij concludeert dit uit de collegebesluiten van dinsdag 23 maart, die hij kent maar helaas nog niet openbaar zijn gepubliceerd. Hij vraagt straks aandacht voor de belangrijke onderwerpen zoals ontwikkeling Vuurtorenplein, de actuele woonbehoefte, de steun aan ondernemers en natuurlijk de gezondheidsvoorwaarden voor inwoners. Hij verwacht dat ook het ambtelijk apparaat, voor waarnemers onzichtbaar door de afgekondigde thuiswerksituatie, volop actief is.

Daadkracht

De conclusie kan zijn dat politiek Noordwijk nog nauwelijks inzicht heeft in de mogelijke grote problemen die er bij deze pandemie op Noordwijk af kunnen komen. Belangrijk is nu hoe op de korte termijn de besluitvorming moet gaan plaats vinden. Maar ook hoe de noodzakelijk openbaarheid kan worden gewaarborgd. De Noordwijkse economie zal echter met zekerheid keihard worden geraakt. De werkgelegenheid gaat geweldig onder druk komen. Geplande dure plannen moeten mogelijk heroverwogen worden. De gemeentelijke reservepotjes zullen moeten worden aangesproken. De gemeenteraad zal niet alleen in alle wijsheid beslissingen moeten nemen maar er zal ook van hen veel meer, waaronder daadkracht, mogen worden verwacht.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>