Meepraten over de nieuwe woonvisie | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Het is nu tijd om samen met de inwoners een woonvisie samen te stellen. | Foto: WS
Het is nu tijd om samen met de inwoners een woonvisie samen te stellen. | Foto: WS (Foto: )
Politiek

Meepraten over de nieuwe woonvisie

Er is een definitieve onderzoeksnotitie Woonbehoefteonderzoek. Dit document is volgens het college onmisbaar bij het uiteindelijk tot stand komen van een woonvisie.

Het college wil ook in het vervolgproces, mogelijk nog deze zomer, een uitgebreid overleg organiseren. Daarbij moet worden bepaald wat de woningmarktopgaven zijn voor de gemeente. Men wil, na heel veel overleg, komen tot een discussienotitie waarin de richtinggevende kaders voor de uiteindelijke visie heel duidelijk moeten zijn omschreven. Dat vraagt afstemming met de diverse partijen en belanghebbenden waarbij het van belang wordt geacht dat er breed draagvlak wordt gecreëerd. Vervolgens vormt dit alles een basis voor een politiek debat in de gemeenteraad.

Eind 2020 wordt er dan uiteindelijk de definitieve woonvisie vastgesteld waarin dan nut en noodzaak kan worden omschreven. Ook kunnen wenselijke nieuwbouwlocaties worden genoemd. Bovendien veel informatie over typen woningbouw, koop- en huurprijzen en de behoeften bij diverse doelgroepen. Met ruimtelijke onderbouwing, al of niet passend in de bestemmingsplannen. In deze huidige tijd zal er ook in de woonvisie aandacht dienen te zijn voor bezonning, waterhuishouding, materiaalgebruik en duurzaamheid. Voormalig Noordwijk en Noordwijkerhout hebben afspraken vastgelegd in de woonagenda Holland Rijnland, waarmee een nieuwe woonvisie in harmonie dient te zijn.
Op woensdag 19 februari wordt de aanzet van de concept Woonvisie gepresenteerd waarbij opnieuw input gaat worden opgehaald. De bijeenkomst is in het gemeentehuis in Noordwijk en de inwoners en belanghebbenden zijn uitgenodigd om er bij te zijn.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>