Directeur ODWH gaat door het stof | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
ODWH-directeur mevrouw Krul maakte uitgebreid excuses voor niet ingeloste beloften betreffende tijdig rapporteren. | Foto: WS
ODWH-directeur mevrouw Krul maakte uitgebreid excuses voor niet ingeloste beloften betreffende tijdig rapporteren. | Foto: WS
Politiek

Directeur ODWH gaat door het stof

Wethouder de Jong uitte zich bijzonder tevreden. Maar een groot deel van de Noordwijkse politiek is nog steeds ongerust over het functioneren van de ODWH. Dat bleek tijdens een rondetafelgesprek waar de directeur van de ODWH en toelichting gaf over de voortgang van een ingezette verbeteringsoperatie.

Opvallend genoeg begon Mevrouw Krul, directeur van de Omgevingsdienst West-Holland met uitgebreid haar excuses aan te bieden. Dit omdat zij haar belofte om in het najaar met een kwartaalrapportage te komen niet heeft nageleefd. Mevrouw Krul: 'We zouden oktober de stand van zaken doornemen. Dat we dit niet hebben gedaan is een beetje dom.'

Ziekte en wisselingen in het personeelsbestand werden door de directeur aangevoerd als de oorzaken. Na ernstige klachten vanuit de gemeenteraad werd er inderhaast toch zo'n rapportage in elkaar gedraaid. Waaruit zou moeten blijken dat het allemaal heel veel beter gaat bij de ODWH.


'Kan ik niets mee'

Na de presentatie laaide de kritiek echter opnieuw hoog op. Bas Knapp (VVD): 'Ik heb ontzettend veel vragen want met wat u ons vanavond heeft gepresenteerd kan ik helemaal niets.' Het raadslid stelde dat hij cijfers en conclusies tevoren had willen ontvangen en dat hij bepaald meer toelichting wenst over de inhoud en van het verbeteringsprogramma. Vooral bij de kwalitatieve en de kwantitatieve gegevens miste hij de context. Waardoor hij geen oordeel kon vormen over de verbeteringen. Wethouder de Jong noemde de kritiek van Bas Knapp op mevrouw Krul niet fair. Hijzelf bleek uiterst tevreden over de ontwikkelingen bij de dienst. Vooral om dat de dienst te maken kreeg met een enorme toename van het aantal aanvragen.


Voortgangsverslag

Louis Koppel (GL) onderschreef de inbreng van Bas Knapp. Koppel: 'Ik verwacht heldere doelstellingen met in de rapportage uitleg over het realiseren daarvan. Ik herken geen verbeterplan maar een voortgangsverslag. Ik mis eveneens de context.'

Ook Lijst Salman uitte zich bij monde van Eric Berg uiterst kritisch. Hij stelde dat de beleving en de ervaringen die leven onder de burgers nauwelijks getuigen van enige verbetering. Naar aanleiding van een vraag van Karin Meiland(NZL) werd duidelijk dat door de ODWH gemaakte fouten in verreweg de meeste gevallen voor rekening komen van de Noordwijkse belastingbetaler.

Al met al bleek er voor politici weinig reden voor het optimisme dat bij wethouder Henri de Jong (CDA) wel leeft. De Jong 'We gaan natuurlijk door met verbeteren. Ik ben zeer tevreden over de ontwikkelingen, ik vind dat ze het bij de ODWH goed doen en ik stel vast dat vergunningverlening nu veel beter verloopt dan vier jaar geleden in Noordwijkerhout.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>