Uit balans | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Foto: Cor de Mooy
Column

Uit balans

'Ik neem dit besluit met pijn in mijn hart, want ik heb mij de afgelopen 5 jaar, als commissielid en raadslid, met veel positieve energie ingezet voor Noordwijk: het oude én het nieuwe'. Dat is te lezen in en persoonlijke brief van een vertrekkend raadslid gericht aan de burgemeester.

Een volgend drama in de gemeenteraad van Noordwijk als gevolg van de strijd tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. Ik voorspelde dit tweede brandje vorige week al. Want het ondergrondse vuur was er. Spijtig genoeg, de breuk bleek onvermijdelijk.
Natuurlijk allereerst triest voor de persoon in kwestie en ook voor haar fractie en haar partijbestuur. Maar vooral ook triest voor de democratie en het belang van de inmiddels 42.873 inwoners van de gemeente Noordwijk, die juist belang hebben bij stabiliteit in de gemeentelijke politiek.
De kille statistieken wezen er direct na de verkiezingen al op. De 26.000 Noordwijkers werden vertegenwoordigd door 12 raadsleden. De 15.000 Noordwijkerhouters en Zilkers wisten dat hun belangen door 15 vertegenwoordigers zouden worden veiliggesteld. Door deze laatste gebeurtenis wordt het zelfs 11 tegen 16.

De fusie heeft dus voorlopig nog niet geleid tot optimale samenwerking en benutten van kansen en mogelijkheden. Maar lijkt, voor insiders en buitenwacht, slechts ontaard in een ordinaire machtsstrijd. Ervaringsdeskundigen, die ik hierover heb geraadpleegd, zeggen bijna unaniem dat het geen reden tot paniek is omdat het niet alleen in Noordwijk zo'n trieste gang van zaken is. De praktijk leert dat bij zo'n fusie moet worden gerekend met 2 termijnen van machtsstrijd tussen voormalige gemeenten.

Voorlopig leven we in het nu en staat de Noordwijkse politiek voor een aantal belangrijke opdrachten. Deze gaan, voor alle duidelijkheid, verder dan woonwijken, winkelcentra of de individuele bouwplannen van een partijlid. Noordwijk staat gemeentebreed voor de opgave een oplossing te vinden voor de sociale huisvesting, de jeugdzorg, goed openbaar vervoer, de parkeerproblematiek en de leefbaarheid. Nu al politiek bedrijven met de komende verkiezingen als drijfveer moet achterwege blijven.

Van raadsleden wordt nu verwacht dat ze open en eerlijk en in gezamenlijkheid de problemen van deze tijd daadkrachtig aan te pakken. Daarbij moet nadrukkelijk worden gezocht naar de juiste balans. De weegschaal mag niet doorslaan richting De Zilk, Noordwijkerhout of Noordwijk. Hoe graag woningstichtingen, culturele organisaties of de inwoners dat ook willen. Ik weet, politieke macht gaat uit van onbalans.

Ik reken op de bestuurders onder hen. Bestuurders met visie weten door daadkracht te tonen wel de juiste balans te vinden tussen macht en onmacht. Zij durven wel het eigen ego even te parkeren om voorrang te verlenen aan de belangen van alle Noordwijkers.

Ik vertrouw erop dat het goed gaat komen. En voor de Noordwijkerhouters: 'Noordwijkers vallen best mee als je ze beter leert kennen'.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>