Logo denoordwijker.nl
Tijdens het rondetafelgesprek over Groot Hoogwaak ontbraken de omwonenden. | Foto en tekst: Wim Siemerink
Tijdens het rondetafelgesprek over Groot Hoogwaak ontbraken de omwonenden. | Foto en tekst: Wim Siemerink (Foto: Picasa)

Plannen van Groot Hoogwaak houden gemoederen bezig

Onder plannen die al geruime tijd de aandacht vragen van de politiek is de ontwikkeling bij Groot Hoogwaak wel een hele belangrijke. Al lang geleden gepresenteerd door toenmalige bestuur in goed overleg met toenmalig wethouder van Ast.

De ontwikkeling werd gevoed met wat toen in de toekomst noodzakelijk werd geacht. Met een tot in detail uitgewerkt wensenpakket wat de Noordwijkers moest verzekeren van goed georganiseerde en geoutilleerde ouderenzorg. Daarbij werd bovendien de lokale sociale woningbouw betrokken. Plus kant en klare oplossingen voor de vele parkeerproblemen.


Aangepast

Inmiddels zijn er aangepaste plannen gelanceerd waarbij de procedure door veel omwonenden als onduidelijk is ervaren. Zoals te verwachten kwamen er bezwaren waarbij de bouwhoogten een belangrijk onderwerp zijn. Terwijl de gemeente beweerd dat de procedure conform de regels is verlopen zijn de omwonenden meer dan verbaasd en uitten zich nogal ontevreden.

Tijdens een rondetafelgesprek over het onderwerp sprak Hans Stol namen het Platform Initiatief Noordwijk zijn verbazing uit over het agenderen van de plannen en de eenzijdige informatie daarbij. Hij wees de politiek nadrukkelijk op de honderden zienswijzen die eerder werden ingediend. Namens PIN wees hij bovendien op een vijftal feiten. Zoals netto uitbreiding met 20 sociale woningen terwijl er 59 woningen in de vrije sector bij komen. Stol benadrukte dat meer dan de helft niet 'zorg gerelateerd' is en kennelijk benut worden om 'winst' te genereren. Hij sprak vooral zorg uit over het noodzakelijk tijdelijk huisvesten van kwetsbare ouderen, de hoge kosten van het tijdelijke onderbrengen in dure hotels en het mogelijk nu al ondermijnen van de bestaande zorgfuncties.

Omdat tijdens het gesprek het politieke debat uitdrukkelijk verboden werd moest de politiek zich beperken tot vragen stellen, die voornamelijk gingen over de overigens niet aan tafel zittende klankbordgroep, de gevoerde procedures en de plichten en rechten van zowel gemeente als van inwoners. Opnieuw was een gebrekkige communicatie tussen gemeente en belanghebbende omwonenden een discussiepunt. Of dit gesprek voldoende informatie opgeleverd heeft, waarop een realistisch politiek debat kan plaats vinden, is wel degelijk een belangrijke vraag. Die moet straks in een gemeenteraadvergadering worden beantwoord

Meer berichten