Nieuwe afspraken voor sociale woningbouw | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
| Foto: PR
| Foto: PR

Nieuwe afspraken voor sociale woningbouw

Het versnellen van de nieuwbouwplannen, fors investeren in duurzaamheid en het betaalbaar houden van de huren. Dat zijn de speerpunten in de Prestatieafspraken 2019-2022 waar de gemeente Noordwijk, de Noordwijkse Woningstichting en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk hun handtekening onder hebben gezet. 

De prestatieafspraken bevatten daarnaast nog een uitgebreid pakket aan maatregelen over onder meer het bevorderen van de doorstroming, de huisvesting van kwetsbare en sociaal zwakkere groepen en het werken aan de leefbaarheid en het ongestoord woongenot.
Het zijn de laatste prestatieafspraken met het college van de 'oude' gemeente Noordwijk. Met het oog op de fusie met Noordwijkerhout is vooral ingezet op het voortzetten van de lopende afspraken, die steeds een termijn van vier jaar bestrijken. Waar nodig zijn bestaande onderwerpen aangevuld of bijgesteld.

Bouwlocaties
De noodzaak om in de kern Noordwijk van de nieuwe gemeente het aantal sociale huurwoningen te vergroten, wordt in de Prestatieafspraken 2019-2022 nog eens onderstreept. Na de oplevering van de 40 zorggeschikte appartementen aan het Rederijkersplein, wil de NWS snel door met de bouwlocatie Northgo, het plaatsen van tijdelijke woonunits en de bouw van het Julianahof aan de Albertus van Velsenstraat.
"Een aanjaagteam van gemeente en NWS bekijkt hoe we de uitvoering van de huidige plannen kunnen versnellen", zegt wethouder Wonen Dennis Salman. "Met de NWS en de Stichting Huurdersbelangen blijven we daarnaast ook nieuwe bouwlocaties verkennen."


CO2-neutraal
De woningen van de NWS hebben momenteel al gemiddeld energielabel B, een prestatie die eigenlijk pas voor 2021 hoeft te worden gehaald. "Maar dat is geen reden om achterover te leunen", meent directeur-bestuurder Willem van Duijn van de woningcorporatie. "Met de gemeente en de SHN werken we aan een gezamenlijke routekaart richting een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050." Voor het eigen aandeel in het halen van deze doelstelling trekt de NWS jaarlijks 1,5 miljoen euro extra uit.

Ondanks de forse investeringen in duurzaamheid en nieuwbouw spreken de drie partijen in de prestatieafspraken af dat de huren slechts gematigd worden verhoogd. Bij de woningtoewijzing past de NWS de huurprijzen zodanig aan dat er ook voor de laagste inkomens voldoende aanbod blijft. "Als SHN zitten we aan tafel en houden we de vinger aan de pols", benadrukt voorzitter Bernard Koëter van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk. "Zo kunnen we ook direct van ons laten horen, als dat nodig is."
Met ingang van 2020 wordt opnieuw vorm en inhoud gegeven aan het proces van prestatieafspraken, binnen de 'nieuwe' gemeente Noordwijk. 
 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>