Gemeente financiert advertentiecampagne PIN | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
De gemeente heeft PIN ruim 5 mille betaald aan PIN vanwege onbehoorlijk bestuur. | Foto: Archief
De gemeente heeft PIN ruim 5 mille betaald aan PIN vanwege onbehoorlijk bestuur. | Foto: Archief (Foto: Picasa)

Gemeente financiert advertentiecampagne PIN

Op de website van de stichting Platform Initiatief Noordwijk werd op woensdag 28 november een verrassende onthulling gedaan. Volgens die informatie zou de gemeente Noordwijk aan het PIN geldbedragen hebben overgemaakt tot een totaal van € 5320,00. Dit als gevolg van terecht beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, wat een aantal malen werd gedaan. 

Het Noordwijkse platform PIN werd in 2014 in het leven geroepen om via burgerinitiatieven de politiek aan te sporen de reeds bestaande plannen uit te voeren. En niet steeds weer met nieuwe plannen te komen. Sinds die tijd roerde de stichting zich met regelmaat en ventileerde meningen, kritieken en suggesties. Die volgens de statuten aan de voorwaarde moeten voldoen dat de onderwerpen slechts het algemeen belang betreffen. De stichting zou zich niet mogen laten leiden door politieke belangen.

Kritiek
Het optreden van PIN werd in politieke kringen fel bekritiseerd. Men vreesde wel degelijk dat politieke motieven de aanleiding waren bij de burgerinitiatieven en WOB-verzoeken die PIN lanceerde. Die volgens de doelstellingen werden gedaan teneinde de politiek en het openbaar bestuur van Noordwijk te bewegen een consistent, transparant en doortastend beleid te voeren.
Op de website van PIN verscheen deze week een rapportage met onthutsende feiten. Het zou zo zijn dat Platform Initiatief Noordwijk op 19 augustus 2015 het College van B&W een WOB -verzoek deed. Om de overeenkomsten tussen de Gemeente en van Rhijn Bouw met betrekking tot de grondoverdracht Bronsgeest van Offem Zuid te mogen inzien. Wat de inleiding bleek voor
langdurige procedure rondom allerlei besluiten, verzoeken, ingebrekestellingen en door de gemeente aan PIN betaalde dwangsommen.

Aapjes
In aanloop naar de recente verkiezingen publiceerde de stichting een reeks van advertorials met daarin 3 aapjes die horen, zien en zwijgen verbeelden. Waarbij het vooral ging om kritische geluiden richting het college en de politieke partij PUUR Noordwijk. Niet vreemd dat veel Noordwijkers zich hardop afvroegen wie toch de begunstigers konden zijn van deze dure advertentiecampagne van PIN. Namen van grote ondernemers, die mogelijk voordeel genoten van de actieve rol van PIN, werden al genoemd. 

Geldbron
Deze week werd echter duidelijk uit welke geldbron dit werd gefinancierd. Dat is namelijk de gemeente Noordwijk zelf. PIN blijkt in het recente verleden aanspraak te hebben kunnen maken op door de gemeente Noordwijk te betalen dwangsommen wegens onbehoorlijk bestuur. In een uitgebreide opsomming van feiten vermeldt PIN op de website dat er in de afgelopen 3 jaar in totaal 5320 euro is betaald aan PIN. Dat was men verplicht omdat de gemeente steeds opnieuw onbehoorlijk bestuur kon worden verweten in de afhandeling van WOB-verzoeken die door PIN zijn gedaan. De stichting vat het hele relaas wat op de website te lezen is samen en meldt daarbij dat er helaas nooit openbaar verantwoording is afgelegd. Ondanks dat daar door PIN steeds op zou zijn aangedrongen.

Commentaar
De voorzitter van PIN, Hans Stol, bevestigt ons via een mail dat inderdaad de gemeente ongewild een belangrijke financier is geweest voor de advertenties van PIN. Dat PIN hier nu pas mee naar buiten komt motiveert Stol: 'Ik had geen tijd om alle stukken goed te bestuderen en ben geen expert in grondzaken. Toen Brandjes met zijn verhaal kwam, bevestigde dat mijn vermoedens, namelijk dat er iets vreemds aan die overeenkomsten zat. 

Voor de verkiezingen had ik al de horen zien en zwijgen-advertorial voorbereid en kwam plotseling ook nog het bizarre verhaal van de geheimhouding door het college van de besluitenlijsten. Die kon ik pas publiceren toen ik de afwijzing had gekregen en op het stadhuis de stukken, die ineens niet geheim waren, kon inzien. En gisteren had ik pas tijd en gelegenheid de hele historie op rij te zetten en te publiceren op onze website.'
 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>