Lief zijn voor elkaar | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Foto:
Binder

Lief zijn voor elkaar

De strijd is gestreden. Het wapengekletter van de strijders in de politieke arena is verstomd. Even is er de rust die iedereen tijd geeft tot bezinning. Maar het is maar even. Want hoe de burgemeester van Lisse ook bemiddelt, al heel snel zullen er weer rellen en opstootjes gaan ontstaan.

Wie doet het met wie, dat wordt de grote vraag. De minieme verschillen tussen de verschillende partijen zouden tot een realistische samenwerking richting de toekomst moeten leiden. Maar gezien de reputatie die de Noordwijkse politiek geniet is er bij mij lichte vrees dat het allemaal niet zo eenvoudig zal blijken. Ik zeg met nadruk lichte vrees omdat ik wel vertrouwen heb in de nuchtere Noordwijkerhouter Sjaak. Die, weliswaar slechts op doelsaldo maar toch, 'het open Noordwijkse Verkiezingskampioenschap' veroverde. De enorme drang om heel belangrijk te zijn, die ik waarneem van de andere partijen, moet hij in samenspraak met jufrouw Lies, vertalen naar een juiste combinatie van 'politieke vrienden'. Of dit gaat lukken moeten we gaan meemaken, want inmiddels gonst het alweer van geruchten en roddels. Rancuneuze houdingen veroorzaken nu al tegenstellingen. De angst die voor de verkiezingen in Noordwijkerhout leefde, dat arrogante Noordwijkers hun macht zouden gaan misbruiken, leeft nu in Noordwijk. Een telling wijst uit dat de uitslag niet heeft gezorgd voor de juiste verhoudingen. De 15.000 Noordwijkerhouters zijn in de nieuwe gemeenteraad getalsmatig beter vertegenwoordigd dan de 26.000 Noordwijkers.
In het weekend was ik te gast op een druk bezocht verjaardagsfeest, waar ik door een aantal politiek geïnteresseerden werd aangesproken. Veelal met de vraag waarop ik het antwoord niet kon geven: 'Hoe gaat het straks verder?' Mooie uitspraken tekende ik daar op. 'De bollenboeren pakken de macht, zuinigheid en egoïsme wordt troef, dat beloof ik je', vertrouwde een deskundige Noordwijker mij toe. 'Nee, dat heeft Gerben niet zo handig aangepakt', was direct de reactie van een ander.
Mijn hoopvolle gedachten, dat het nu toch mogelijk zou moeten zijn om een eind te maken aan de slechte Noordwijkse reputatie op het gebied van politiek bedrijven, werden langzaam maar zeker de bodem ingeslagen. Met een nuchtere kijk en een volwassen aanpak politiek bedrijven wordt weer onmogelijk gemaakt door de politieke geschiedenis, de bestaande rancune, de achterbaksheid van overlopers en de behoefte om macht te misbruiken.
Ik begrijp dat ik mijn lezers nu wel en heel somber beeld schets maar feitelijk doe ik slechts verslag van waarnemingen. Ikzelf blijf mijn hoopvolle gedachten nog even koesteren. Voorlopig geef ik gevolg aan het cynische advies dat ik kreeg: 'Droom lekker verder'. Dat doe ik dus. Ik droom van een vredige formatie van een brede coalitie. Waarbij een akkoord wordt bereikt in het belang van alle Noordwijkers. Mijn belangrijkste boodschap aan de politiek: 'Lief zijn voor elkaar'.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>