Hoe verder? | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Binder

Hoe verder?

Terwijl ik de toetsen hun werk laat doen, meldt een juichende Fransman via de tv dat 'hoop' het heeft gewonnen van 'haat en angst'. Europa lijkt gered.

Samenwerken met Duitsers en andere Europese landen wordt voor de Fransen weer noodzaak. Juist ja, samenwerken. De journalist die het interview begeleid vraagt zich hardop af: 'Hoe nu verder?' Hier in Noordwijk hoor ik na de keuze voor fusie vaak dezelfde vraag: 'Hoe nu verder?' Een logische vraag. Maar in politiek Noordwijk is een antwoord niet altijd logisch. 'Onderbuikgevoelens spelen een hoofdrol ', zo leert de praktijk. Een paar zaken lijken wel logisch. De landelijke partijen zullen zich straks wel samenvoegen. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk wat lokale partijen doen. Wordt de versnippering nog groter? Gaan de dorpskernen Binnen, Zee, Noordwijkerhout en De Zilk op zoek naar het eigen belang?
Het zal straks niet makkelijk zijn een aanvaardbaar evenwicht te vinden in de diverse belangen. De fusie is namelijk voornamelijk gebaseerd op de meningen van uitvoerende ambtenaren. Die slechts bezig zijn met een werkbare organisatie en kostenstromen. Die zich niet echt bezig houden belangen van de burger.
Het aanvragen van de meest simpele vergunningen bijvoorbeeld roept bij tal van vrijwilligers slechts heel veel irritatie en soms zelfs agressie op. De ambtenaar denkt niet praktisch maar volgt zijn route van voorschriften en wetten. 'De gemeente in dienst van de burger' is een ideaal dat in de praktijk nauwelijks wordt ervaren. Het gaat niet om de brave mensen in de hal van het gemeentehuis, die paspoorten afgeven, rijbewijzen verlengen en een eerste aanspreekpunt zijn in de (war)winkel aan de voorkant van het ambtelijk gebeuren. Maar het is totaal anders in dat deel van het gemeentehuis waar je slechts binnen kan komen met een speciale pas. Daar zijn de regels en de procedures heilig. En dat botst maar al te vaak weer met de veel genoemde menselijke maat.
Straks na de fusie zal dit naar alle waarschijnlijkheid alleen maar erger worden. Geen onwil van mensen maar een gevolg van ambtelijke structuur en ingevoerde regelgeving. Na de fusie zal op meer terreinen de vraag steeds weer actueel zijn: 'Hoe nu verder?'
Allereerst gaat het daarbij om de mensen. Wie nemen er bijvoorbeeld plaats op het pluche? Zijn politici neutraal genoeg om deel te nemen in de praktische besluitvorming? Hoe worden lijsten samengesteld? Bijvoorbeeld: Komt Wil Slats weer terug in een nieuw te vormen fractie van Groen Links? Gaat Hans Bakker nu wel naar D66 en Gerben van Duin naar de VVD of blijft Puur gewoon bestaan? Zal Theo Alkemade Noordwijk blijven dienen of gebruikt hij de fusie om de politiek weer te verlaten? Wie wordt er ambtenarenbaas en gemeentesecretaris? Komt er weer een nieuwe burgemeester? Ontstaat er echt een nieuwe gemeenschap? Vragen die langzaamaan zullen moeten worden beantwoord. Ik wacht erop. Vol ongeduld.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>