Logo denoordwijker.nl
De gemeenteraad  ging akkoord met het mogelijke nieuwbouw  van fusieschool Wakersduin. | Foto: WS
De gemeenteraad ging akkoord met het mogelijke nieuwbouw van fusieschool Wakersduin. | Foto: WS

Raad besluit 2020 harmonieus

  Politiek

Op de valreep van 2020 boog de raad zich over een groot aantal collegevoorstellen, amendementen en moties. Opnieuw een raadsvergadering in digitale vorm die ondanks de omvang toch in een behoorlijk tempo kon worden afgewerkt.

In deze laatste raadsvergadering werd ook een groot aantal besluiten genomen waaromheen door de politiek een enorm web van moties en amendementen werd gesponnen. Van de enorme lange lijst van besluiten konden er gelukkig een vijftiental bij hamerslag worden genomen.

Met grote meerderheid ging men akkoord met de najaarsnota 2020, Waardoor het positieve resultaat van € 4.415.684 waardoor er € 1.107.020,- in de reserve nieuwe investeringen kon worden gestort en 3.308.664,- aan de algemene reserve werd toegevoegd.

Zoals te verwachten ging de raad akkoord met het gevraagde voorbereidingskrediet voor een definitief ontwerp van de vervangende nieuwbouw voor het gebouw van Wakersduin ten behoeve van de beoogde fusieschool, inclusief een kinderopvangvoorziening.

Er kwam goedkeuring voor de gevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een appartementencomplex met 37 wooneenheden aan de van de Mortelstraat op het laatste deel van de voormalige dierenweide

Een opvallend genomen besluit is dat er eindelijk een positieve samenwerking komt tussen coalitie en oppositie om de lijst van mogelijke woningbouwlocaties op haalbaarheid te beoordelen. Dat maakte ruimte om ook de nieuwe woonvisie met hamerslag aan te nemen.

In dat verband was ook de huisvesting van arbeidsmigranten weer onderwerp van gesprek. Wethouder Roberto ter Hark zei mogelijkheden te zien om zeer grote aantallen voor bepaalde tijd te huisvesten op agrarische en andere bedrijfslocaties.

Het verblijven in woningen die zijn aangemerkt als recreatiewoning vroeg om aandacht vanwege de verplichte harmonisatie. Er wordt momenteel nog steeds gewerkt aan een nieuwe noodzakelijke verordening. Naar verwachting kan die ergens in de komende 12 maanden in de raad worden gepresenteerd. Om niet in een wettelijk vacuüm te geraken is een tussenvoorstel ‘recreatiewoonverblijven gemeente Noordwijk 2020’ vastgesteld.

Meer berichten