Afbeelding
Foto: PR

Wij tegen zij

Column Binder

Noordwijk heeft een nieuwe regering die de lokale volksvertegenwoordiging voorstellen moet doen om de toekomst op veel terreinen veilig te stellen. Met de vier nieuwe wethouders en de ervaren voorzitter oogt dit college zeer professioneel en op veel terreinen deskundig. Wel met één totale nieuwkomer in het gezelschap, die door zijn inbreng mogelijk juist de toon kan zetten. Ik constateerde bij een eerste kennismaking al een frisse politieke blik op zaken, bijzondere ervaring op het gebied van transparantie en een veel kennis betreffende participatie. Dat belooft veel, zou je kunnen denken, maar ik ben vooral voorzichtig. Goede wil alleen is, zo bleek uit het verleden, bepaald onvoldoende op het Noordwijkse politieke slagveld. Het gaat vooral ook om een dikke huid die je behoedt voor het vroegtijdig ‘de handdoek in de ring moeten gooien’.

Noordwijk staat opnieuw voor een periode die vooral bestaat uit vraagtekens. Wat zijn de prioriteiten? Wat de hoofdzaken en wat zijn de bijzaken? Creëren we een gezamenlijk doel of wordt het toch weer ‘wij tegen zij’?

Belangrijk is nu de toekomst in een nieuwe tijd waarbij de grote veranderingen in de wereld ook hun invloed hebben op de toekomst van Noordwijk en zijn inwoners. Het gaat in de dagelijkse beleving van mensen de komende periode natuurlijk vooral om de gevolgen van de wereldwijde problemen van klimaatverandering, oorlog, epidemieën, voedselvoorziening en voedselveiligheid. Daartegen zullen lokale politieke keuzes altijd schril afsteken. Daar zal al heel gauw over kunnen worden gezegd: ‘Waar hebben we het over?’

De gelanceerde ideeën in de afgelopen raadsvergadering over speeltuintjes voor jongeren en ouderen, het verbeteren van de bestaande fietspaden, het onderhoud van de plantsoenen en ander futiliteiten deden het aardig in de verkiezingscampagnes maar mogen nu wel weer even op de stapel ‘gaan we ook doen’. En voorstellen over windmolens op zee voor lokaal gebruik en het zelfstandig energie winnen uit de Noordwijkse bodem gaan in de map ‘nationaal en provinciaal’.

Maar wat moet er dan wel op de stapel ‘urgent korte termijn’ en ‘urgent middellange termijn’? Is dat de ontwikkeling van ‘Kuuroord Noordwijk’? Is dat de lokale woningbouw? Is het de herontwikkeling van winkelgebieden? Zijn dat nieuwe impulsen voor de ruimtevaart inclusief kennis en verder alles wat met ‘Space’ te maken heeft? Gaat het om huisvesting van ‘buitenlandse arbeiders’? Om noodopvang van oorlogsvluchtelingen? Of misschien hoofdzakelijk over natuurbeheer in onze omgeving? Het faciliteren van bedrijven en ander economisch belangrijke zaken?

Aan de Noordwijkse volksvertegenwoordigers de niet eenvoudige opdracht om hier snel antwoorden op te vinden, zodat er in de komende begrotingsbehandeling, naar ik hoop wel met voldoende kennis van zaken, over kan worden gesproken. 

En dan wel in een gezamenlijke ‘gemeentelijke aanpak’. En nu eens ver weg van ‘wij tegen zij’.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant