Afbeelding
Foto: pr

Lerarentekort in regio aangepakt

Algemeen

Onderwijs - Ruim zestig geïnteresseerden, met of zonder PABO-diploma, bezochten 22 maart basisscholen in het regulier of speciaal onderwijs om kennis te maken met het vak leerkracht of überhaupt met werken in het onderwijs.

De open dag is een gezamenlijk initiatief van negen schoolbesturen in de Duin- en Bollenstreek. In totaal werden bijna 100 bezoeken afgelegd op 32 verschillende scholen. Enthousiaste mensen, inspirerende verhalen en zelfs al concrete afspraken. Een mooi resultaat van de uitgebreide campagne ‘Kies voor het onderwijs’.

Geïnteresseerden konden een kijkje nemen in de klas en vragen stellen aan de medewerkers op school. “Bij sommigen van hen is er sprake van een slapende bevoegdheid”, vertelt Omar Ramadan, voorzitter stuurgroep RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort) en College van Bestuur Sophia Scholen. “Zij hebben wel degelijk een PABO-diploma op zak, maar hebben het onderwijs om welke reden dan ook vervroegd verlaten. Wellicht past het vak hen nu beter en kunnen zij opnieuw aan de slag als leerkracht.” Ook waren er mensen die nog geen onderwijsbevoegdheid hebben behaald. Zij mogen zelf eerst de schoolbanken in. Voor een passende opleiding kunnen zij onder andere terecht bij de Hogeschool Leiden, in een aantal situaties (deels) bekostigd door het onderwijsbestuur.

Uit de krant