Op de sociale media barstte de kritiek los op het gemeentelijk parkeerbeleid. | Foto: WS.
Op de sociale media barstte de kritiek los op het gemeentelijk parkeerbeleid. | Foto: WS.

Vragen over parkeren in de Zuid

Algemeen

Indien tijdens drukke zomerse dagen de beschikbare openbare parkeerplaatsen vol staan dan blijkt dat bezoekers alle andere mogelijkheden om de auto te parkeren willen benutten. En dan bedenkt men nog al eens oplossingen die de toegankelijkheid voor de hulpdiensten zoals ambulances en brandweer ernstig in gevaar brengen.

De gemeente Noordwijk heeft daarbij als speciale regel dat als op de Koningin Astrid Boulevard en De Zuid alle parkeerplaatsen vol staan er dan speciale bebording wordt aangebracht die duidelijk maken dat de straten worden afgesloten. Zondag 24 juli was zo’n dag dat deze maatregel van toepassing was.

Volop kritiek

Als gevolg hiervan barste op de sociale media de kritiek op het gemeentelijk parkeer beleid los.

Vooral vanuit het Duinpark en uit de Prinsessenwijk kwamen op het eerste gezicht terechte reacties die vooral door machteloosheid en boosheid werden gekenmerkt. ‘Wat in de Zuid kan moet ook elders binnen de gemeente kunnen was de meest genuanceerde reactie. Naast de wat minder genuanceerde zoals discriminatie, de macht van het geld, de status apart, het falen van de politiek en andere meer min of meer populistische uitingen.

Vragen aan het college

Bij elkaar was het voor de Partij voor de Inwoners reden op direct schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Men wil o.a. weten of er hierover met de wijkvereniging speciale afspraken zijn gemaakt. En zo ja, welke wethouder hiervoor dan verantwoordelijk was. Ook wil Alexandra Dik namens de partij weten wat dit allemaal de Noordwijkse belastingbetaler wel niet kost. Een prangende vraag is ook of dit wel eerlijk is tegenover de andere woonwijken waar de overlast volgens mevrouw Dik mogelijk nog erger is.

Tot slot is er de vraag of uitbreiding van betaald parkeren in combinatie met de mogelijkheid van bewoners om te parkeren op eigen terrein niet voldoende kan zijn om de hulpdiensten de nodige ruimte te bieden.

Op de gemeentelijke website lezen we vervolgens de motivatie van de gemeente Noordwijk Daar staat dat hiermee fout parkeren wordt tegengegaan, ergernis en teleurstelling na parkeerbonnen wordt voorkomen plus dat minder zoekverkeer leidt tot minder uitlaatgassen en minder overlast.

Er staat bovendien dat er altijd inzicht is van de bezetting van parkeerplaatsen en dat daarop wordt gehandeld. En dat er tenslotte wordt gemonitord hoe de maatregelen uitpakken.

Op de antwoorden zal Alexandra Dik nog zeker wel tot na het zomerreces moeten wachten.

Want dan pas komt het college weer bijeen met mogelijk ook nog eens een overvolle agenda.

Uit de krant