Logo denoordwijker.nl
<p>Potenti&euml;le eigenaren moeten voorlopig nog wachten op de fel begeerde sleutel. | Foto: Wim Siemerink</p>

Potentiële eigenaren moeten voorlopig nog wachten op de fel begeerde sleutel. | Foto: Wim Siemerink

Politiek

Résidence Henegouwen laat op zich wachten

Snel even woningen bouwen is een grote wens ven velen maar blijft in de praktijk een tijdrovende kwestie. Enkele ongeruste potentiële kopers van de 23 appartementen in Résidence Henegouwen bijvoorbeeld, trokken deze week luidruchtig aan de bel. Nadat hen ter ore was gekomen dat er van bouwen voorlopig nog geen sprake kan zijn.

Genoemde kopers verbazen zich dat er voorlopig geen vergunning kan worden verleend om tot slopen over te gaan. Vol ongeduld kijken deze potentiële bewoners, die hun koopcontract al hebben getekend, uit naar hun nieuwe verblijf. Maar van enige activiteit rondom de voormalige hotels aan de Jan van Henegouwenweg blijkt echter nog steeds geen sprake.

Oorzaak

Als reactie op de klachten hebben de initiatiefnemers in een brief aan de gemeenteraad met daarin uitgelegd wat hiervan de oorzaak is. Allereerst was er een aanpassing van het oorspronkelijke plan. Daarna was het de bedoeling om medio december met de sloop te beginnen vanwege het gevaar van brand en kraken.

Er deed zich echter een bijzondere weigering voor omdat er aanvullend onderzoek door de ODWH nodig was naar asbesthoudende materialen. Daarna bleef tegen alle verwachtingen in ook nog een zogenaamde ‘stikstofgoedkeuring’ achterwege. Dat zou volgens de initiatiefnemers de reden zijn dat tot nu toe aan de toekomstige bewoners en de belanghebbende omwonenden geen inhoudelijke informatie over een juiste tijdsplanning kon en kan worden gegeven.

Negatieve framing

In een brief aan de gemeenteraad laten de initiatiefnemers allereerst weten dat alle appartementen, onder voorbehoud vergunningverstrekking, inmiddels zijn verkocht. Verder willen zij graag verschoond blijven van extra eisen en negatieve framing vanuit een deel van de gemeenteraad.

Ze benadrukken het alles bij elkaar zelf ook een zeer ongewilde en volstrekt ongewenste situatie te vinden: ‘Wij zijn voornemens om, direct na de onherroepelijke omgevingsvergunning, aan te vangen met de sloop van de leegstaande gebouwen. Zodat direct na de bouwvak gestart kan worden met de realisatie van de nieuwbouw.’

Ongeruste omwonenden kijken vooral naar de asbestkwestie. Ongeruste kopers volgen al enige tijd met ongeduld de ontwikkelingen en vragen zich openlijk af waarom het allemaal zo lang moet duren in deze tijd van woningschaarste.

Meer berichten