Logo denoordwijker.nl
<p>| Foto: Wim Siemerink</p>

| Foto: Wim Siemerink

Politiek

Sleutelen aan ‘Correctie Zeewaardig fase 3’

Het herstellen van gemaakte fouten in het bestemmingsplan Zeewaardig is nog niet voltooid. Het gaat daarbij vooral om de bestemming van het zuidelijke deel van de K.W. Boulevard. Voornamelijk de eigendommen van Ronnie van de Putte en met name het Gat van Palace en de bouwplaats van Esplanada.

Het opnieuw vaststellen van het bestemmingsplan Zeewaardig blijft een zorgenkind. De gemeenteraad kreeg deze week in een officiële nota een aantal mogelijke uitgangspunten voorgelegd. Wat een basis moet zijn voor de politieke beslissingen die nodig zijn om tot een degelijk bestemmingsplan te komen. In een presentatie kwam een groot aantal feiten, doelstellingen, eigentijdse wensen en keuzemogelijkheden voorbij.

Politieke uitgangspunten

Door de gemeenteraad zal vooral heel nadrukkelijk moeten worden duidelijk gemaakt wat de politieke uitgangspunten dienen te zijn bij vaststellen van bouwhoogte en bouwoppervlak. Daarnaast gaat het natuurlijk over de noodzakelijke parkeeroplossingen en de brede infrastructuur.

Het college legt in een uitgebreid voorstel een groot aantal keuzes voor die de gemeenteraad moet maken betreffende eigentijdse uitgangspunten qua volume en functie in het toeristisch gebied. Pas nadat eerst heel duidelijk is welke richting de politiek wil inslaan, kunnen er opnieuw bestuurlijke keuzes worden gemaakt over de concrete invulling. Met antwoord op de vraag: ‘Wat doen we in dat gebied precies met wonen, winkelen, droge en natte horeca en andere mogelijke functies?’

In een uitgebreide presentatie kwam een eigentijdse invulling langs, waarbij natuurlijk hotelappartementen maar ook maatschappelijke functies. Genoemd werden een makelaarskantoor, kapper of fysiotherapie. Volgens het college een serieuze gedachte, wat een mooie aanvulling zou kunnen zijn op het bestaande aanbod in het centrum en de K.W. Boulevard. Wethouder Alkemade noemde bovendien een dokterspost of een VVV-vestiging.

Criteria

Vanuit de politiek kwam een aantal vragen, met name over de mogelijkheden van woningbouw en de keuze voor hotelappartementen.

De invulling moet volgens het college wel voldoen aan een aantal specifieke stedenbouwkundige criteria waarbij men vooral uitgaat van een vrij uitzicht richting de Noordzee vanuit de Hoofdstraat.

De gemeenteraad moet eerst politieke keuzes maken en heel duidelijke kaders aangeven voor het op te stellen bestemmingsplan ‘Correctie Zeewaardig fase 3’. Dan kan dit belangrijke deel in het toeristisch gebied eindelijk met daadkracht worden doorontwikkeld.

Meer berichten