College: ‘Vrije Ondernemers baseren zich op onjuiste feiten’
Logo denoordwijker.nl
<p>Volgens de VON is de GOM zelf de grootste onttrekker van eersteklas Bollengrond. | Foto: PR</p>

Volgens de VON is de GOM zelf de grootste onttrekker van eersteklas Bollengrond. | Foto: PR

Politiek

College: ‘Vrije Ondernemers baseren zich op onjuiste feiten’

De integrale herstructurering van de Greenport Duin- en Bollenstreek, gekoppeld aan de verbetering van het kenmerkende cultuurhistorische en natuurlijke waardevolle landschap van de streek, bracht een intensieve en inmiddels al langdurige samenwerking tot stand tussen de gemeenten in de Bollensteek.

De integrale herstructurering van de Greenport Duin- en Bollenstreek, gekoppeld aan de verbetering van het kenmerkende cultuurhistorische en natuurlijke waardevolle landschap werd de basis van gemeenschappelijk beleid. De toenemende verrommeling in de streek moest op basis van de geldende bestemmingsplannen een halt worden toegeroepen. Kort geleden werd in Noordwijk hiertoe een handhavingstraject ingezet dat alom stof deed opwaaien.

Visie

Recentelijk presenteerde de groep Vrije Ondernemers Noordwijk in een uitgebreide rapportage hun visie dat de GOM zelf de grootste onttrekker van eersteklas bollengrond zou zijn. Bovendien zou er sprake zijn van rechtsongelijkheid en zouden bedrijven het gebied uit worden gejaagd.

De Vrije Ondernemers maken vooral bezwaar tegen het handhaafbeleid dat inmiddels is ingezet waarbij de komende jaren in ruim 250 gevallen moet gaan worden voldaan aan de geldende voorwaarden. Dat zou volgens berekeningen mogelijk € 1.600.000 zou kunnen kosten. Vanuit D66 kwamen er zelfs Kamervragen over de situatie aan de minister.

Reactie

In een reactie liet het college van Noordwijk weten dat het door de Vrije Ondernemers geschreven rapport, een soort doemscenario is dat volledig is gebaseerd op onjuiste veronderstellingen en niet op de feiten. Zo zou het verwijt van ‘lukraak bouwen’ feitelijk onjuist zijn.

Ook de keiharde aanval op de GOM als uitvoeringsorganisatie valt niet in goede aarde bij de gemeente. Er wordt op gewezen dat er sprake is van een zorgvuldig democratisch besluitvormingsproces, waarbij de bollengemeenten als aandeelhouders van de GOM via de algemene vergadering van aandeelhouders de vastgelegde afspraken over besturen, gedragscode en het toezicht controleren.

Al met al vinden de gemeenten dat in de analyse ‘Duin- en Bollensteek 2020+, en Visie naar Voren’ voor het overgrote deel nauwelijks sprake is van de juiste feiten.

Meer berichten