Afbeelding

Het klooster in de Bronckhorststraat

Algemeen Van Dam tot Wurft

Wie voor 1980 door de Bronckhorststraat liep passeerde op een gegeven moment een hoge muur, juist tegenover de toenmalige brandweerkazerne. Achter deze hoge muur lagen de lagere meisjesschool en het klooster van de zusters JMJ (Jezus, Maria, Jozef). 

Onlangs trof ik een oud krantenbericht aan, waarin werd meegedeeld, dat het klooster in 1971 werd opgeheven, maar dat de laatst overgebleven zuster Laurentine voorlopig nog zou blijven als onderwijskracht binnen de Mariaschool voor meisjes. 

Hoe kwam dat klooster in de Brockhorststraat terecht? Dit had te maken nieuwe wettelijk mogelijkheden rond 1880 om naast het openbaar onderwijs ook bijzondere scholen op te richten, meestal op basis van een religieuze achtergrond. Vóór 1882 bestond er in Noordwijk alleen maar openbaar onderwijs, maar toen de mogelijkheid geopend werd om ook bijzondere scholen op te richten achtte de toenmalige pastoor Johannes van der Horst de tijd rijp om in Noordwijk ook een katholieke school op te richten. 

Op 18 april 1882 was het zover en werd de eerste katholieke school geopend in gebouw Sartorius aan de Voorstraat onder leiding van het schoolhoofd August Op de Laak. Hij heeft daar gewerkt van 1882 tot 1894. In 1883 kwam een groep zusters van de orde JMJ naar Noordwijk en betrok een groot pand aan de Voorstraat, links van het gebouw Sartorius. Zij begonnen het eerst met een bewaar- en naaischool. In 1894 kwam er een splitsing tot stand tussen de jongens en de meisjes. De meisjes verhuisden naar een nieuwe school aan de Bronckhorststraat onder leiding van de genoemde zusterorde. 

De jongens bleven achter aan de Voorstraat. De behuizing aldaar liet duidelijk te wensen over en wel zodanig, dat in 1902 het Rijksschooltoezicht het gebouw afkeurde. Onder leiding van pastoor Sarter werd daarna begonnen met de stichting van een nieuw schoolgebouw aan de Zeestraat. Aanvankelijk telde deze school zes lokalen. geleidelijk groeide dat aantal uit naar 12. Ook het schoolgebouw aan de Bronkhorststraat werd vanaf 1911 geregeld uitgebreid. Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd het schoolgebouw aan de Zeestraat gevorderd voor de gemobiliseerde militairen en moesten de jongens tijdelijk worden ondergebracht in de meisjesschool aan de Bronkhorststraat. 

In de daarop volgende jaren breidden beide scholen zich sterk uit en telden rond 1932 beide scholen ongeveer 400 leerlingen. In 1957 werd de meisjesschool, inmiddels gedoopt tot Mariaschool, te groot en werd deze school gesplitst en zo ontstond naast de Mariaschool aan de overkant van de straat de nieuwe Claraschool. Naderhand liep het aantal leerlingen weer iets terug, zodat de Claraschool in 1966 moest worden opgeheven. In 1971 werd het klooster opgeheven en vertrokken alle zusters op één na naar elders. En zo verdween een stuk onderwijsgeschiedenis, waarmee de zusters ten nauwste mee verbonden waren. Want naast het kleuter- en lager onderwijs verzorgden ze nog het huishoudonderwijs, de v.g.l.o. en andere cursussen. Begin jaren tachtig werden het klooster en de Mariaschool afgebroken en verrees een geheel nieuw schoolgebouw. In deze school werden de voormalige Mariaschool en de St. Jeroenschool samengebracht onder de naam Bronkhorstschool. Zo kwamen na bijna een eeuw jongens en meisjes weer bij elkaar.

Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant