Ontwikkeling van voormalig drukkerij Dekker is opnieuw onderwerp van strijd tussen de gemeente en Bever.
Ontwikkeling van voormalig drukkerij Dekker is opnieuw onderwerp van strijd tussen de gemeente en Bever. Foto: Picasa

Rookgordijn rond Dekker

Algemeen Politiek

Noordwijk en Ronnie van de Putte kruisen opnieuw de degens. De Muntendamse en Bever Holding vechten een vergunning aan die door de gemeente Noordwijk is verleent aan Groot Hoogwaak. Het is de gemeente Noordwijk die Ronnie van de Putte en zijn ondernemingen willen dwingen om in actie te komen.

Namens het college heeft wethouder Sjaak van den Berg de ODWH opdracht gegeven om een bestuurlijk handhavingstraject in te zetten en Van de Putte te dwingen tot herstellen dan wel slopen van Schoolstraat 40A. De wethouder realiseert zich dat Van de Putte diverse rechtsbeschermende middelen gaat inzetten die een zeer snelle oplossing onmogelijk maken. Maar dat weerhoudt hem er niet van om de strijd aan te gaan.


Ongelijke strijd

Noordwijk en Van de Putte staat voor iedereen model voor een ongelijke strijd. Daar waar de overheid de macht zou moeten hebben blijkt Bever Holding tactisch en juridisch in staat zijn om gemeentelijke besluiten te trotseren. Het vorige college dacht nog zinvol bezig te zijn door goede gesprekken te voeren. Na het terugtreden van KondorWessels als partner van Bever Holding waren de verhoudingen gewoon weer terug bij af.


Geen vertrouwen

Enkele betrokken omwonenden en ook andere belanghebbenden in Noordwijk geven aan dat het initiatief wordt gewaardeerd. Maar denken dat het de gemeente Noordwijk aan daadkracht ontbreekt. En in de ODWH is al helemaal geen vertrouwen.
Een van hen: 'De geschiedenis bewijst de onmacht van de gemeente Noordwijk tegenover deze zogenaamde projectontwikkelaar. Hij is specialist in rookgordijnen. De vorige keer liet hij na mooie beloften de gemeente zelfs nog gemeenschapsgeld storten in een goededoelenkas. Hoe naïef kan je zijn?'
Van de Putte is niet bereikbaar voor de pers .Op de website van Beverholding staan 8 Noordwijkse locaties duidelijk aangegeven als ontwikkelingsprojecten. Schoolstraat 40A staat hierbij nog steeds aangemerkt als toekomstige locatie voor de Noordwijkse Reddingsbrigade.

Uit de krant

Uit de krant