Kadernota leidt tot discussie en moties | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
De kadernota bleek aanleiding tot koortsachtig overleg tussen oppositiepartijen. | Foto en tekst: Wim Siemerink
De kadernota bleek aanleiding tot koortsachtig overleg tussen oppositiepartijen. | Foto en tekst: Wim Siemerink (Foto: Picasa)
Politiek

Kadernota leidt tot discussie en moties

Het afsluiten van het boekjaar 2018 van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gaf uiteindelijk het beeld dat we best te vrede mogen zijn. De negatieve resultaten van € 344.735 in Noordwijk en € 230.259 in Noordwijkerhout waren volgens de diverse fracties zeker niet verontrustend. Er werd vastgesteld dat het financieel een goed jaar zou zijn geweest.

Wel was er kritiek van de ordecommissie op het college. Er waren aanvankelijk te weinig stukken beschikbaar waardoor er nog heel laat informatie nodig bleek om de jaarstukken gedetailleerd te kunnen bespreken. Daaruit bleek onder andere dat het voormalige Noordwijk met een positief saldo van een miljoen euro het jaar heeft afgesloten.

Wel kwamen er zeer kritische opmerkingen over een vastgesteld tekort in de grondexploitatie in Offem Zuid. Er werd benadrukt dat de cijfers wel moeten worden bezien in het licht van het gevoerde beleid en of de gewenste beleidslijnen werden gevolgd en doelstellingen werden bereikt. Lijst Salman pleitte nadrukkelijk voor een voor iedereen leesbare samenvatting van de resultaten. Zodat het voor raadsleden en inwoners zonder gerichte financiële achtergrond ook duidelijk wordt.

Politieke discussie

Voorafgaande aan de behandeling van de kadernota heeft het college duidelijk aangegeven dat de kadernota een richtinggevend document is. Omdat het feitelijk een taak van de gemeenteraad is om de gewenste kaders vast te stellen. Op basis van een onderlinge politieke discussie en zo nodig het indienen van uitvoerbare moties.

Wethouder ter Hark reageerde op de diverse kritieken dan ook vol begrip. Hij had tot zijn genoegen o.a. gehoord dat alle partijen de bereikbaarheid en Openbaar Vervoer, belangrijk vinden. Janson (PvdA) benadrukte dat een integrale aanpak de voorkeur verdient. Ter Hark wilde dat ook, mits dit geen ongewenste vertraging van onderdelen oplevert.

De wethouder benadrukte open te staan voor aanpassing van parkeertarieven maar daarbij wel de parkeervoorzieningen rond de winkelstraten te willen ontzien. Tijdens de behandeling van diverse moties bleek dat er op heel veel punten gelijke politieke inzichten bestaan. Bij de begrotingsbehandeling 2020 in het najaar zal duidelijk worden hoe het college uiteindelijk de gewenste beleidskaders interpreteert.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>