Woningzoekenden moeten geduld bewaren | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Woningzoekenden moeten geduld oefenen maar op deze plek in Bronsgeest wil de NWS tijdelijke woningen.
Woningzoekenden moeten geduld oefenen maar op deze plek in Bronsgeest wil de NWS tijdelijke woningen. (Foto: Picasa)

Woningzoekenden moeten geduld bewaren

Voor de meeste woningzoekenden lijkt het probleem eenvoudig op te lossen. De gemeente reserveert eerst een stuk grond. Vraagt dan aan een aannemer om betaalbare woningen neer te zetten. Vervolgens wordt volgens de bestaande wachtlijst aan de Noordwijkse woningzoekenden de woningen aangeboden. Maar zo eenvoudig is dit niet.

Na de fusie was het volgens de politiek van groot belang dat de reeds bestaande verordeningen en regels en zeker het uitvoeren hiervan,voor alle nieuwe Noordwijkers hetzelfde zou zijn. Deze harmonisatie bleek bittere noodzaak om alle woningzoekenden gelijke kansen te bieden. Belangrijke onderdelen daarvan waren de percentages sociale huur, sociale koop en de in het oude Noordwijk bestaande haalbare koop.
De beide voormalige gemeente waren al gebonden aan de regionale woonagenda. En als gevolg daarvan is er daartoe de noodzaak de omschrijvingen van prijscategorieën in huur en koop in harmonie te brengen met de regio.


Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord is afgesproken: We ontwikkelen samen met de woningstichtingen een masterplan sociale volkshuisvesting. Hierdoor blijkt het toch nog noodzakelijk dat er door de gemeenteraad opnieuw een lokale woonvisie of woonagenda wordt vastgesteld. Met hierin aangegeven hoe men de gestelde doelen op dit gebied zou kunnen bereiken. Een van de doelen zal , naast de betaalbaarheid,zeker ook zijn hoe men denkt de duurzaamheidsopgaven betaalbaar te gaan realiseren.

Over de doelen en de realisatie daarvan zijn inmiddels wel afspraken gemaakt met de woningcorporaties. Actueel is de plek waar de gemeente woningbouw wil realiseren. Veel discussie is er gaande betreffende het uitbreidingsgebied op de grens van Noordwijk en Noordwijkerhout, de Bronsgeest. De NWS zet zich in om hier zo snel mogelijk te bouwen en denkt daarbij nadrukkelijk aan tijdelijke woningen en zelfs aan zogenaamde tiny houses. In Noordwijkerhout wil bovendien aandacht voor woonvormen waar arbeidsmigranten kunnen worden gehuisvest.

Voorlopig zijn de plannen nog niet concreet en voor ongeduldige Noordwijkers is er op korte termijn nog geen oplossing bedacht. Want hoewel het lijkt alsof alle noodzakelijke kennis al lang is vastgelegd in bestaande woonvisies, vereist de politiek dat dit opnieuw allemaal opnieuw gebeurt. Een tijdrovend proces waar ongeduldige woningzoekenden zich voorlopig bij neer moeten leggen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>