College wil gedragscode voor integer besturen | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Het nieuwe college wil integer besturen en heldere afspraken over een bepalende gedragscode. | Foto: WS
Het nieuwe college wil integer besturen en heldere afspraken over een bepalende gedragscode. | Foto: WS (Foto: Picasa)
Politiek

College wil gedragscode voor integer besturen

De politiek bereidt zich voor op de volgende raadsvergadering in de Duinpan. Daarbij zijn een aantal van de actuele zaken op de agenda geplaatst. Waarbij sommige onderwerpen eerst nog ter sprake zullen komen in rondetafelgesprekken.

Een van de actuele onderwerpen is dat het Noordwijkse college zich zorgen maakt over de mogelijkheid dat er zich in en rondom Noordwijk conventionele explosieven bevinden. Er is de vrees dat bij het onverwacht aantreffen van dergelijk explosief de veiligheid van diverse mensen in gevaar kan komen. Men stelt dat er op diverse plekken nog steeds bommen gevonden worden die zijn begraven, achtergelaten of bewust gelegd. Het college acht het van groot belang dat er in Noordwijk preventief onderzoek plaats vindt of er gevaarlijke explosieven in de bodem verborgen zijn.
Via het gemeentefonds kan 70% van gemaakte kosten worden vergoed door het Rijk via de suppletie-uitkering bommenregeling. Het college vraagt nu € 3.451 ten behoeve van dit onderzoek.

Space Campus

In Noordwijk wil men heel graag de zogenaamde Space Campus ontwikkelen. Op het Space Business Park, onder de rook van ESA-Estec, is ruimte voor space-gerelateerde ondernemingen en instituten om zich er te gaan vestigen. Men voorziet hiermee een belangrijke mogelijkheden tot het versterken van de economie. Niet alleen voor Noordwijk maar zeker ook voor de regio. Vanuit het Ecomomic Board Bollenstreek wordt dit ook al gestimuleerd. Het Noordwijkse college stelt de gemeenteraad voor om € 809.000,- hiervoor beschikbaar te stellen. Zodat er effectief een organisatie in de vorm van een stichting kan worden opgezet die dit in goede banen kan gaan leiden.

Enkele bewoners van de Maarten Kruytstraat maken zich grote zorgen over mogelijk heimelijk overschrijden van het bestemmingsplan bij de komst van de nieuwe supermarkt. Waardoor het gebouw niet op 10 meter maar op 9 meter van hun gevels zou komen te staan. De bewoners die natuurlijk toch al niet gelukkig zijn met het ontnemen van zon en licht protesteren vanwege tegenspraak in de tekst in de stedenbouwkundige uitgangspunten. Waarin enerzijds staat dat de rooilijn van de bestaande gebouwen, welke zich nu 10 meter van hun gevels bevindt, doorloopt. Anderzijds staat er dat de afstand tussen de bebouwing minimaal 9 meter moet zijn.
In een brief aan de gemeenteraad vragen zij om te voorkomen dat er ter plekke in strijd met het bestemmingsplan gaat worden gebouwd.


Integer

Het college van burgemeester en wethouders van meldt de gemeenteraad dat men integer wil besturen. Daartoe wil men heldere afspraken over een bepalende gedragscode. Vooruitlopend op het vaststellen van een vorm van gedragscode door de raad, heeft het college besloten zichzelf alvast te binden aan een op de modelverordening van de VNG gebaseerde gedragscode. Waarin de onderwerpen belangenverstrengeling, het omgaan met vertrouwelijke informatie, het omgaan met cadeautjes en uitnodigingen en het gebruik van gemeentelijke voorzieningen nauwkeurig worden omschreven.

Noordwijkerduin

Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan Noordwijkerduin vrij gegeven. Bestemmingsplan Noordwijkerduin heeft betrekking op de locatie 'Willem van den Bergh'. Dat is het gebied dat wordt begrensd door de Coepelduynen, het agrarisch gebied Vinkeveld, de Zwarteweg en het terrein van ESA/ESTEC.

Er werden daarop 3 zienswijzen ingediend die nauwelijks invloed zouden hebben op de bestaande plannen. Het Hoogheemraadschap Rijnland betreffende de waterhuishouding, Erfgoed Leiden betreffende de archeologie en de Gasunie voor de gasleiding. Welke geen aanleiding zijn tot bezwaren. Het college ziet graag dat 's Heerenloo nu snel verder gaat met de gewenste ontwikkelingen op het terrein van de Willem van den Bergh met de beoogde renovatie van het zorgpark.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>