Gemeente en inwoners als kemphanen tegenover elkaar | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
| Foto en tekst: Wim Siemerink
| Foto en tekst: Wim Siemerink (Foto: Picasa)

Gemeente en inwoners als kemphanen tegenover elkaar

Geen moment was er de indruk dat er een burgervader in gesprek was met een groepje goedwillende inwoners. Geen moment was er sprake van enige gemoedelijkheid en overleg. Of iets in de sfeer van 'we moeten dit met elkaar oplossen'. Integendeel, er bleef in de raadszaal tot het laatst toe sprake van 2 kemphanen die met slaande vleugels tegenover elkaar stonden. 

De inzet van een 'goed gesprek' tussen burgemeester Rijpstra en het comité Kies Transparant was de stelling van de burgemeester dat het feest van de democratie werd ondermijnd door het verspreiden van 'nepnieuws' in de veel besproken Kies Transparant Krant. Dat gesprek vond, op verzoek van comité Noordwijk Transparant, plaats in de openbaarheid. Zo'n 40 Noordwijkers wilden wel getuige zijn van deze bijeenkomst.

Burgemeester Rijpstra begon met te zeggen dat hij de openbaarheid van harte had ondersteund. Maar ook dat hij de verdachtmakingen in, en de verspreidingsdatum van de Kies Transparant Krant nadrukkelijk afkeurde. Woordvoerder Paul Brandjes stelde daar tegenover dat de democratie juist had gezegevierd. En ook dat de kiezer inmiddels duidelijk heeft gemaakt dat de bestaande coalitie, inclusief college, niet mocht blijven voortbestaan.


Feiten

Brandjes drong er daarna bij de burgemeester op aan om de feitelijke onjuistheden in de Transparant Krant te benoemen. De burgemeester liet ze daarop de revue passeren. Het ging om het melden van geheimhouden van 1000 besluiten, het aan de fractievoorzitters opleggen van zwijgplicht, de betaling van 6 miljoen aan Van Rhijn Bouw met daaraan vast de aanvankelijke bereidheid van het college om 11 miljoen te betalen.
Onaanvaardbaar vond de burgemeester de suggestie dat het college in een aantal gevallen niet integer zou hebben gehandeld. Ook het gebruik van het woord 'sjoemelarij' vond de burgemeester onacceptabel. 


Gesjoemel
Op dit laatste reageerde stalhouder Peter van der Holst met een uitgebreid verslag van een bijna 7 jaar durend conflict met de gemeente Noordwijk. Daarbij had hij wel degelijk het sjoemelen ervaren. Van der Holst: 'Herhaaldelijk werd mij gezegd dat ik wél mijn mond moest houden'.

Woordvoerder Brandjes haalde in dit verband opnieuw een veelbesproken side-letter aan. Waarbij de gemeente Noordwijk gesjoemeld zou hebben om een ontwikkelaar behoorlijk belastingvoordeel te bezorgen. Brandjes: ' Dat een overheid spontaan meewerkt aan belastingontduiking zal door de fiscus niet erg worden gewaardeerd'.


Stemmingmakerij
In een welles-nietes-discussie bleven de partijen loodrecht tegenover elkaar staan. Van enige toenadering was geen sprake. De burgemeester had wel lovende woorden voor Platform Initiatief Noordwijk. Daarvan hij eerder had gezegd dat met name de voorzitter Stol zich schuldig zou hebben gemaakt aan stemmingmakerij. Hij zei nu dat deze volkomen terecht een WOB-verzoek had ingediend en dat daarover open en transparant was gecommuniceerd. 

Ook kwam de zogenaamde Noord Korea-motie ter sprake. Die motie kwam er naar aanleiding van een tv-programma waarin een raadslid het schrijnend tekort aan sociale woningen in Noordwijk aan de kaak stelde. Van het PIN kwam ook nog de mededeling dat er stukken waren waarmee bewezen kon worden dat raadsleden werden geïntimideerd. Met een bewijsstuk van 17-8-2015 zou duidelijk kunnen worden aangetoond dat er een raadslid werd verhinderd om vragen te stellen over bepaalde, zogenaamde geheime zaken die nu aantoonbaar niet geheim bleken te zijn.

Nadat iedereen zijn zegje had gedaan bleven er toch nog vragen over. Welke precieze feiten waren nu onjuist? Blijft het college rectificatie eisen? Komt er toch een juridische procedure? 
De burgemeester maakte na een vraag van Brandjes wel duidelijk dat hij zeker niet van plan was comitéleden excuses te maken voor het schenden van privacy, door het publiekelijk vermelden van namen. 
 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>