Logo denoordwijker.nl
Kort nieuws

KWF haalt 12.500 euro op

opbrengst ♦ De jaarlijkse collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in Noordwijk een bedrag van € 12.554,- opgebracht. Een mooi bedrag dat helemaal wordt ingezet voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen, voorlichting en patiënten ondersteuning. Meer informatie over de activiteiten van KWF Kankerbestrijding zijn te vinden op www.kwfkankerbestrijding.nl

Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op IBAN NL23 RABO 0333 7779 99 ten name van KWF Kankerbestrijding.
Wie zich voor volgend jaar wil opgeven als collectant kan contact opnemen met Stephanie Immerzeel, tel. 06-14808905.

Meer berichten