Rommie van Dokkum ( PvdA) en Oscar Kramer (D66) lieten zicht gelden, maar vonden nauwelijks steun. | Foto: WS.
Rommie van Dokkum ( PvdA) en Oscar Kramer (D66) lieten zicht gelden, maar vonden nauwelijks steun. | Foto: WS.

Ook ‘Winkeldeuren dicht’ tegen energieverlies, haalt het niet

Politiek Politiek

Zoals gebruikelijk komen vooral oppositiepartijen bij de algemene beschouwingen met nieuwe ideeën , op- en aanmerkingen en soms verwijten. De traditie werd ook deze keer niet doorbroken want belastinggeld blijkt altijd een bijzonder belangrijke reden om kritisch te zijn. Tijdens de algemene beschouwingen wordt daarnaast ook beleid nadrukkelijk aan de orde gesteld, vooral op basis van de diverse partijprogramma’s. Moties en amendementen zijn beproefde methodes om te proberen toch nog een koerswijziging af te dwingen. En ook deze keer werd door verschillende partijen via vijf amendementen getracht om alsnog wijzigingen in de coalitiekoers te forceren.

AmendementenNZL en PUUR kwamen met een amendement over de voorgestelde belasting verlichting op de OZB. Zij wilden dit voordeel voor huizenbezitters terugdraaien en ieder huishouden een waardebon van 85 euro toekennen om de woningen te verduurzamen. Samen met PUUR en Groen Links kwam de PvdA met een amendement waarbij diezelfde OZB verlaging zou moeten worden benut om de afvalstoffenheffing te reduceren waardoor opnieuw alle inwoners voordeel zouden ondervinden. Ook van de PvdA een amendement betreffende de parkeertarieven en een van NZL en PUUR om toch hondenbezitters belasting te blijven opleggen maar dan wel slechts kostendekkend. Maar geen enkel amendement kreeg deze keer voldoende steun.

Moties

Ongeveer hetzelfde verging het de moties. Ook hierbij waren slechts de oppositiepartijen actief. De motie van D66 die pleitte voor een duidelijkere presentatie van de begroting werd, mede naar aanleiding van toezeggingen door de wethouder, door indiener Oskar Kramer boven de markt gehouden. Ook een motie van Groen Links over een duurzaamheidregeling werd alsnog ingetrokken omdat deze na verduidelijking door de wethouder niet noodzakelijk werd geacht. 

De door NZL ingediende motie betreffende vergroening van de schoolpleinen, die van GL over verduurzamingsmaatregelen Woningbouwcorporaties en die over verduurzaming gemeentelijke gebouwen bleven overeind maar vonden ook geen genade bij een meerderheid van de Raad. Opvallend was de laatste motie ‘Deuren dicht’. Ingediend door PUUR en Groen Links met het voorstel winkeliers te overtuigen dat zij de uitnodigend openstaande deuren van hun ondernemingen moeten dicht doen om energieverlies tegen te gaan. 

Het college raadde deze van bovenaf opgelegde ‘betutteling’ ten zeerste af. De Raad volgde in meerderheid het advies dus komt er geen overleg met de ondernemers om tot ‘winkeldeuren dicht’ te komen.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant