Logo denoordwijker.nl
<p>Links een van de twee lokalen en achterin de opslagruimte van de voormalige peuterspeelzaal Harlekijntje. | Foto: WS</p>

Links een van de twee lokalen en achterin de opslagruimte van de voormalige peuterspeelzaal Harlekijntje. | Foto: WS

(Foto: )

Voormalige peuterspeelzaal klaar voor sloophamer?

  Politiek

De commissie Ruimte besprak vorige week de in februari door het college gelanceerde concrete plannen om de voormalige peuterspeelzaal Harlekijntje te gaan slopen. Dit was aanleiding voor de VVD, het CDA en LSN om hierover een motie in te dienen die met ruime meerderheid werd aangenomen - met daarin vragen over het hoe en waarom.

Daarmee ontstaat na enkele jaren van stilte opnieuw een discussie. Want zowel omwonenden als commissieleden reageerden kritisch op deze plannen.

Het onderwerp was ook in 2011 onderwerp van gesprek. En in 2013 verscheen een nota als resultaat van een onderzoek door een aangestelde projectgroep. Daarbij kwamen drie voorstellen op tafel waaronder het bouwen van starterswoningen. Maar in de toen recentelijk aangenomen woonvisie 2012 stond te lezen dat de gemeente voorzichtig wilde zijn met de bouw van kleine goedkope woningen en slechts duurdere koopwoningen aan de voorraad wilde toevoegen.

Strijdig

Daarop besloot de gemeenteraad in augustus 2013 om het perceel te verkopen onder voorwaarde van een maatschappelijke bestemming en de opbrengst te storten in het volkshuisvestingsfonds. Wethouder Theo Alkemade maakte duidelijk dat er nooit een koper kon worden gevonden waarna het pand op basis van antikraak in gebruik is gegeven. Intussen kregen enkele omwonenden de gelegenheid stukken grond aan te kopen om aan hun bestaande eigendommen toe te voegen.

Het college beoordeelt dat het huidige gebruik in strijd is met de bestemming. En laat weten dat de diverse initiatieven niet hebben geleid tot haalbare en acceptabele plannen. Wel zou duidelijk zijn geworden dat slopen onvermijdelijk was. In gesprekken met de huidige huurders, omwonenden en indieners van initiatieven ten aanzien van de gemeentelijke grondpositie op het terrein, heeft de gemeente het voornemen tot slopen al kenbaar gemaakt. Nu is voorstel van het college om budget beschikbaar te stellen om de sloop uit te voeren.

Gerard Duijndam (VVD) vroeg de wethouder waarom de gemeente het gebouw niet verkoopt. Er zou een initiatiefnemer zijn die, op persoonlijk aanraden van voormalig burgemeester Jan Rijpstra, wacht op de kans op een openbare inschrijving. De wethouder zei daarop de plannen om daar een vorm van kinderopvang te realiseren niet concreet genoeg zijn.

Het perceel heeft een taxatiewaarde van 260.000 euro. Theo Alkemade benadrukte dat het gebouw is afgeschreven. En dat er bovendien, mede in het kader van duurzaamheid, groot achterstallig onderhoud is en er daarnaast geen waarborg voor veiligheid bestaat, zodat slopen daardoor onomkeerbaar is. Hij zei te willen voldoen aan de wensen om sociale woningen aan de voorraad toe te voegen en met de woningcorporatie in overleg te gaan of er inderdaad ruimte genoeg is voor een nieuwbouwproject.

Knarrenhofje

Duijndam (VVD) Van Kouwen (LSN) en Warmerdam (Doen) sputterde nog tegen en Duijndam merkte op dat mogelijke woningbouw een proces van jarenlange procedures met bezwaarmakers tot gevolg zal hebben.

Wim van Haaster (CDA) zag mogelijkheden om op de beschikbare 800 m2 woningbouw in de vorm van een ‘Knarrenhofje’ te realiseren.

De politiek bleef nog verdeeld. De wethouder verduidelijkte nog eens dat sloop vanwege kosten, strijdig gebruik en om diverse andere redenen nu actueel is. Om daarna een verkenning uit te voeren naar een nieuwe invulling. Het college wil speculatie uitsluiten en weigert om te verkopen zonder concrete en duidelijk haalbare plannen.

Meer berichten